Malmö stads kulturstipendier 2019

Malmö stads kulturstipendier 2019

Aaron Mandelmann Kontrabasist och kompositör, utbildad vid musikkonservatoriet i Trondheim, Norge. Verksam inom jazz, bland annat i prisbelönta bandet Megalodon Collective. Musiken karaktäriseras ofta av lager-på-lager där komplex harmonik eller rytm möter enklare teman och melodier. Aaron turnerar mycket och vill använda stipendiet till att köpa en resekontrabas som underlättar transport och säkerhet.

Hanna Blomberg Violinist, utbildad vid bl.a. Musikhögskolan i Malmö och musikkonservatoriet i Falun. Hanna är verksam inom folkmusik och klassisk musik och medlem i uppmärksammade ensembler som Trio Wolski och Kvinnoorkestern. Hanna är aktiv i Malmös musikliv och engagerar sig i projekt som utmanar tradition, genre och norm. Hon vill använda stipendiet till soloprojektet Yoga X Concert.

Björn Lindberg Kompositör och ljuddesigner, utbildad vid Rytmisk Musikkonservatorium i Köpenhamn och Musikhögskolan i Malmö. Han driver musikstudion Rabbit Hole och är verksam inom scenkonst och radio. På meritlistan finns också uppdrag för Köpenhamns Metro. Björn vill skapa ögonblick då verkligheten förvandlas till konstverk och vill utveckla det i en app med platsspecifika soundtracks från Malmö.

Robin NilssonSpegel Dramatiker, utbildad vid Teaterhögskolan i Malmö. Robin är medlem i Kvalitetsteatern och arbetar bland annat även med Riksteatern. Hon gillar att vara delaktig i parallella projekt och processer, älskar att skriva och är fascinerad av den konstnärliga processen som leder fram till det färdiga verket. Tematiken i hennes konst är ofta kopplad till HBTQ-frågor samtidigt som hon strävar efter fler perspektiv.

Elise Brewer Dansare, utbildad vid Dans- och Cirkushögskolan i Stockholm. Elise är verksam inom samtida dans och arbetar för närvarande med att utforska kroppens relation till ljud, där relevant forskning kopplas till den egna praktiken. Hon är verksam internationellt och lokalt engagerad i Danscentrum Syd. Elise vill använda stipendiet till egen konstnärlig fördjupning.

Maja Eriksson Konstnär och konsthantverkare, utbildad vid Högskolan för Design och Konsthantverk vid Göteborgs Universitet. Maja arbetar med skulptur och textil konst och har bland annat medverkat i Ung Svensk Form. Med den textila tekniken tuftning skapar hon tredimensionella mattor och objekt som inbjuder till tankar och associationer. Maja vill starta en verkstad i Malmö som även är öppen för andra.

Eli Maria Lundgaard Konstnär, utbildad vid konsthögskolorna i Malmö och Bergen. Med en fot i konstscenen i Norge och en i Malmö har Eli Maria redan fått ett stort genomslag. Hennes blandade praktik, främst video och skulptur, har visats i städer som Moskva, Paris och Köpenhamn. Verken utforskar bland annat hur människan ger mening till den omgivande världen och interagerar med de material som omger oss.

Maria Westmar Konstnär, utbildad vid Konstfack i Stockholm. Med en kombination av text, installation och bild undersöker Maria förhållandet mellan språk och materialitet. Verken växer fram i samband med utställningsresor och vad platserna där kan ge, som sand från Färöarna och kalksten från Italien. Här tilldelas materialen en relationell kontext, vilket ger dem en dimension utöver det rent taktila.

Emma Karinsdotter Författare, utbildad vid Lunds Universitet och Skurups Folkhögskola. Debuten 2014 bestod av prosalyrik, men senare har Emma etablerat sig som barnboksförfattare. I böckerna om Lisbet och Tigris tar Emma upp svåra ämnen som depression och förlust. Trots allvaret präglas de av humor och värme, vilket för in dem i en svensk barnbokstradition där det svåra också kan vara lärorikt och fint.

Agnes Jakobsson Serietecknare, utbildad vid Kvarnby Serieskola och Ölands Folkhögskola. Med en stark debut 2018 tog sig Agnes in på den svenska seriescenen, med Malmö som självklart centrum. I hennes verk skildras självbiografiska upplevelser av avundsjuka och besatthet i kärleksrelationer, men också erfarenheter från bostadsmarknaden, föräldraskap och livet som ung kvinna i nutidens Sverige.