Malmö stads trygghetsarbete kopplat till detonationerna i Malmö

Malmö stads trygghetsarbete kopplat till detonationerna i Malmö

Det är förståeligt att många malmöbor och medborgare känner oro och otrygghet efter helgens händelser.

I måndags (4/11) hade staden ett samverkansmöte med polisen där de berättade att det pågår ett intensivt och förstärkt polisiärt arbete för att stävja brottsligheten i Malmö. Bland storstäderna har Malmö stad en väldigt god samverkan med polisen och vi arbetar nära i både förbyggande projekt och i mer akuta lägen. Malmö stad har också tagit kontakt med besöksnäringen för att öka samverkan i trygghetsfrågor.

Malmö stad har en hög beredskap, med personal som är beredda att snabbt hantera oönskade händelser och kriser, dygnet runt. Dessutom ingår social jour i det centrala krisstödet för att snabbt kunna vara på plats och göra en bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas.

Utmaningar med sprängningar men minskat antal skjutningar

Enligt polisen har läget i Malmö vad gäller det grova våldet stabiliserats under första halvåret av 2019 och antalet skadade och döda i skjutningar lägre än under motsvarande tid förra året. Polisen börjar också se en positiv utveckling, tex en minskning av antalet skjutningar. Sedan projektet Sluta skjut inleddes har det skett 18 skjutningar mot person, varav fyra med dödlig utgång, och drygt 130 olagliga vapen tagits i beslag.

Enligt Brå är antalet anmälda brott per capita i Malmö är nere på den lägsta nivån sedan mätningarna började, och har minskat för varje år sedan 2009. Dock finns utmaningar vad gäller sprängningar. Under 2018 var det mer än tre gånger vanligare per capita i Malmö jämfört med Göteborg och Stockholm.

Lästips

Läs mer på malmo.se kring vilka insatser som görs i samverkan med polisen:

https://malmo.se/Sa-arbetar-vi-med…/Trygghet-och-sakerhet/Samarbeten-med-polisen/Samverkansavtal-mellan-Malmo-stad-och-polisen.html