Malmös ljudbild undersöks

Malmös ljudbild undersöks

Arbetet med ljud grundar sig i den beprövade metoden Audio Branding, där vi undersöker möjligheten att använda ljud i kommunikationsarbetet. Det kan handla om att t.ex. skapa enhetlig ljudbild till presentationer eller fysiska miljöer.

– Varje dag konfronteras vi av hundratals budskap och varumärken. Vid frukostbordet i morgontidningen, på digitala skärmar på stan, i närbutiken på hörnet, i våra telefoner och så vidare. All denna information som vi möter gör att det kan vara svårt att hålla isär på vad som kommer från vilket håll, säger Patrik Odhelius, ansvarig för projektet.

Audio branding ska ses som ett hjälpmedel och är en kommunikationsmetod som är förekommande i kommunikationsbranschen. Än så länge använder ingen annan kommun eller myndighet denna metod. Därför vill Malmö stad undersöka dess effekter och användningsområden för att se om det går att använda ljud på ett strategiskt sätt.

Var och hur ljudet sen skulle kunna användas beror på situationen och får bedömas från fall till fall. Men det skulle till exempel kunna röra sig om ljud i olika miljöer där våra medborgare rör sig. Till exempel:

  • på äldreboenden
  • i simhallar/badhuset
  • på busshållplatsen när bussen anländer
  • i stadens parker

Redan 2017 inleddes arbetet med en förstudie som tittade på vilka förutsättningar och områden som Malmö stad har för att använda ljud som ett medel. Förstudien visade att stadens förutsättningar för att bedriva denna satsning är goda. Några slutsatser i förstudien är att de upplevelser vi gör tillsammans med ljud medför att intrycken förstärks och ger en förhöjd hågkomst. Det kan också bidra till att det vi hör gör att vi blir mer intresserade och får en positivare inställning till det innehållsliga.

– Människans minnen fungerar inte så att de bara begränsas till det vi ser. Våra minnen är istället så kallat multisensoriska och effekten av att i kombination både se och höra en sak gör att det finns mycket större möjlighet att kommer ihåg vad det var vi såg, fortsätter säger Patrik Odhelius.