Malmös unga får komma till tals i ny undersökning

Malmös unga får komma till tals i ny undersökning

Den första Ung livsstil-undersökningen genomfördes av fritidsförvaltningen bland högstadieelever i Malmö 2015. Redan innan rapporten, som kom 2017, var helt klar beslutade fritidsnämnden att det skulle genomföras en uppföljande undersökning.

Det blev också snabbt tydligt att rapporten hade betydelse för alla verksamheter inom Malmö stad som riktar sig till barn och unga. Den förra undersökningen har redan lett till vissa förändringar i Malmö stads arbete. Bland annat har fritidsförvaltningen prioriterat målgrupperna tjejer 13–19, barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden i verksamheten eftersom dessa grupper är mindre aktiva. Kulturförvaltningen har dragit igång Krut på Stadsbiblioteket för att engagera fler tonåringar där.

Under hösten 2018 beslutades att undersökningen ska genomföras i samarbete mellan fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen. Det gör det möjligt att utöka den nya undersökningen och låta fler unga komma till tals. I årets undersökning kommer därför – förutom högstadiet – delar av mellanstadiet och gymnasiet också att ingå.

– Att vi gör det här gemensamt gör att vi kan göra en kraftansträngning för hela staden när resultatet väl kommer. Det kopplar även an till vårt arbete med Agenda 2030 och våra ambitioner att öka och möjliggöra ett mer jämlikt fritids- och kulturutbud i staden för alla barn och unga, säger Karolina Bergmark.

Under våren 2019 kommer undersökningen att gå ut till högstadieskolor och under hösten till mellanstadiet och gymnasiet. Har du frågor eller vill du veta mer? Då är du välkommen att vända dig till Karolina Bergmark, planeringssekreterare på fritidsförvaltningen eller Hannes Frizén, planeringssekreterare på kulturförvaltningen.

Vad är Ung livsstil?

Forskningsgruppen Ung livsstil har sin bas i Stockholm och är unika i Sverige. Sedan 1984 har Ung livsstil studerat ungas kultur- och fritidsvanor, preferenser och trender. I dag består en del av deras arbete av ett samarbete med 17 kommuner.

Sedan millennieskiftet strävar Ung livsstil efter att undersöka bland annat hälsa, fysisk aktivitet, livets mening, livschanser, trygghet, inflytande, skolsituation samt mobbing.

Liknande frågor ställs i alla Ung livsstil-undersökningar för att materialet ska vara jämförbart. Vissa lokala justeringar av frågorna görs.

Läs mer på malmo.se/unglivsstil.