Skåne Plus
Med start idag utförs naturvårdsbränning av gräsmarker på Örby ängar

Med start idag utförs naturvårdsbränning av gräsmarker på Örby ängar

Idag tisdag 19 april, från cirka klockan 11.00, genomförs naturvårdsbränning av gräsmarker på Örby ängar. Det görs för att gynna både ängsflora och insekter i naturreservatet, som är ett av de artrikaste.

Historiskt har man bränt gräsmarker i södra Sverige under hundratals år. Det är en naturlig metod för naturvård som har kommit tillbaka under de senaste åren eftersom nyttan med elden och den rika mångfald som följer är stor.

Elden hålls självklart under noggrann uppsikt och bränningen utförs tillsammans med erfaren bränningsledare.

Så påverkas omgivningen
  • Under tiden arbetet utförs kan framkomlighet vara något begränsad i vissa områden.
  • När eldningen genomför kan du känna röklukt på långt avstånd och på platsen kan det lukta bränt i flera veckor efteråt.
  • Arbetet pågår från tisdag 19 april 2022 och en eller ett par dagar framåt.