Nu är det avgjort hur Ängelholms nya klimatsmarta stadshus ska se ut

Av:

Målet är att år 2027 ska ett nytt stadshus stå klart på Stationsområdet i Ängelholm. I december 2022 startade en arkitekt- och entreprenadtävling och nu har en jury utsett det vinnande förslaget. Som en av fem finalister står stadshuset ”Dialog” som vinnare, framtaget av byggentreprenören SSEA tillsammans med arkitektkontoret Liljewall.

Det vinnande förslaget finns att se på ÄHLM Market i Ängelholm mellan 6 – 13 oktober, tillsammans med de övriga tävlingsbidragen som varit med och tävlat.

Tävlingsuppgiften har handlat om att skapa ett nyskapande förslag till ett nytt stadshus i Ängelholm med plats för 550 medarbetare. Arkitekturen ska bland annat lyfta fram demokrati, goda arbetsmiljöer, mötesplats och hållbarhet.

Vinnarbidraget är framtaget av ett team med SSEA som byggentreprenör och arkitektkontoret Liljewall. Juryns motivering lyder:

”Det vinnande förslaget är rakt igenom hållbart och erbjuder på ett framgångsrikt sätt ett stadshus som i både skala och form placerats vackert på sin nya plats i Ängelholm. Byggnaden i tegel och trä ger god plats åt moderna attraktiva arbetsplatsmiljöer, möten och konferens. Arkitekturens veckade fasader och det interiöra ”hjärtat”, en samlande entréhall, ger tillsammans en mångfald av platser för stadsliv, service, umgänge, demokrati och lek – både ute och inne.”

– Idag presenterar vi Ängelholms nya stadshus. Ett nytt landmärke för vår kommun som inte skulle kunna ligga någon annanstans än just här i Ängelholm. Demokrati och hållbarhet har varit viktiga värden för oss i kommunledningen och det vinnande förslaget genomsyras av detta. Byggnaden har en stomme av trä och en fasad av tegel, vilket tillsammans med sin gestaltning gör det till ett unikt hus som smälter väl in i vårt Stationsområde. Hela entréplan är en stor mötesplats med flera entréer där även fullmäktigesalen är placerad. På så sätt kan alla kan få en tydlig bild av den transparens och inkludering vi är ute efter när vi säger att demokratin ska sitta i väggarna, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm.

– Vi har en vinnare och ett stort arbete för både tävlanden och jury är i mål! Vårt uppdrag som kommun är komplext och omfattar allt från barnomsorg till stadsplanering från strategisk ledning och hela vägen ut till invånarna. Vi behöver en arbetsplats där vi kan samarbeta effektivt och utveckla nya lösningar. Inte minst behöver vi vara med och attrahera de bästa medarbetarna från hela regionen. Det ser jag att vi får i det vinnande förslaget från Liljewall och SSEA, säger Kristina Magnusson, kommundirektör i Ängelholm.

stadshus_interior
Interiör Illustration: Liljewall Arkitekter
stadshus_oversikt
Översikt Illustration: Liljewall Arkitekter
  Tävlingen

  Tävlingen har skett som en upphandling med förhandlat förfarande. Den har genomförts i två steg där det första var en ansökningsfas och det andra var en anbudsfas där de tävlande fick komma in med anbud och på så sätt tävla om uppdraget. Det första materialet som lämnades in av teamen låg till grund för förhandlingar där kommunen gav medskick till förbättringar av inlämnat material. Efter avslutad förhandling arbetade teamen vidare med sitt anbud för att därefter lämna in sitt slutliga anbud.

  I juryn har politiker och tjänstepersoner tillsammans med experter träffats vid fyra tillfällen för att utvärdera de inkomna bidragen utifrån de utvärderingskriterier som varit tydliga från början.

  Vad händer nu?

  Det vinnande förslaget som visar hur stadshuset kommer att se ut visas på ÄHLM Market under en vecka. Från 6 oktober till 13 oktober. Alla 5 förslag som varit med i tävlingens skultskede visas upp.

  Nästa steg för Ängelholms nya stadshus är att den detaljplan som är gäller för området ska vinna laga kraft. Just nu är den överklagad till mark- och miljööverdomstolen.

  När avtal tecknats går Ängelholms kommun in i en samverkansfas med det vinnande teamet. En riktig djupdykning i vinnarbidraget ska göras inför byggskedet. Lösningarna ska förankras och exakta utformningar av tex kommunfullmäktigesalen är sådant som kan bli aktuellt. Ängelholms kommun ska dra nytta av det vinnande teamets kunskaper och erfarenheter.

  Ett viktigt arbete som fortsätter är involvering av medarbetare och invånare. Flera referensgrupper finns som ska vara med och tycka till och påverka det slutliga stadshuset.

  Bakgrund

  2027 planerar Ängelholms kommun för att ett nytt stadshus ska stå klart i Ängelholm. Ängelholms kommun vill öppna upp dörrarna, erbjuda en mötesplats för alla invånare och samla många av kommunens verksamheter på ett ställe, för bättre service.

  Det stadshus som finns idag är från 1974. Huset saknar ytor och miljöer som passar för att möta invånares behov av service, stöd och tjänster. I juni 2019 beslutade kommunfullmäktige att ett nytt stadshus ska byggas på Stationsområdet i Ängelholm. Idag finns inget beslut om vad som ska ske med det ”gamla stadshuset”, den processen startar inom kort för politikerna i Ängelholm.

  I december 2022 startade Ängelholms kommun en arkitekt- och entreprenadtävling för ett nytt stadshus som nu är avslutad.

  Några punkter som ingått i tävlingen:
  • Arkitekturen ska utgå från demokrati och hållbarhet. Hållbarhetskraven är högt ställda i Stationsområdet där stadshuset ska byggas.
  • Stadshusets bottenvåning ska vara en inkluderande mötesplats. Hela entréplan, inklusive utemiljön, ska upplevas som välkomnande och öppet. Som invånare, boende och besökande ska man känna sig välkommen till platsen och byggnaden.
  • Kontorsytorna ska utformas för ett verksamhetsanpassat arbetssätt. Miljöerna ska utformas efter behov och arbetsuppgifter, med en stor variation och flexibilitet. Möten och trivsel ska uppmuntras.
  • Även platsen framför det nya stadshuset ingår i tävlingen för att få en fin helhet och möta den befintliga platsen.

  Källa: Ängelholms kommun

  ANNONS (EXTERN LÄNK)