Nu har du chans att kombinera studierna med jobb

Nu har du chans att kombinera studierna med jobb

Som studentmedarbetare jobbar du ungefär 10-15 timmar i veckan. Längden på uppdragen varierar, men du jobbar maximalt en termin. Höstens uppdrag påbörjas runt oktober månad och avslutas senast 31 januari.

Ansök senast 15 september.

Vilka studenter kan ansöka?

För att kunna söka ska du vara student på Malmö universitet eller Lunds universitet och ha läst minst motsvarande 60 högskolepoäng (ett läsår) och du ska fortfarande vara student under uppdragsperioden.

Vilken typ av uppdrag?

Uppdragen handlar om att till exempel göra kartläggningar, enkäter, utvärderingar och analyser, inom olika områden som knyter an till fastighetsföretagande, informatik, statsvetenskap, ekonomi, beteendevetenskap, kriminologi, humanekologi, sociologi, GIS, informations- och biblioteksvetenskap med mera.

Mer information

Alla uppdrag hittar du här.

Läs mer om att jobba som studentmedarbetare i Malmö stad malmo.se/studentmedarbetare