Ny lärarutbildning med lön

Ny lärarutbildning med lön

— Från Malmö stad ser vi mycket positivt på att vi nu får en pilot med arbetsintegrerad lärarutbildning. Vi har arbetat för detta i flera år och vet att intresset är stort bland både skolor och studenter, säger grundskoledirektör, Anders Malmquist.

Det är inte bara Malmö stad som är med i samarbetet. Även Landskrona och Trelleborg samarbetar med universitetet. Som student söker man en utbildningsplats och samtidigt anger man vilken kommun man vill ha sin anställning i. Till en början rör det sig om 40 utbildningsplatser. Hälften riktar sig till blivande F-3-lärare och hälften till blivande 4-6-lärare.

— På Malmö universitet är vi övertygade om att detta ger en starkare professionsförankrad lärarutbildning. Det är studier i växelverkan med yrket. Det finns också en arbetsintegrerad kurs under andra året som samproduceras med skolorna. Vi vet att våra studenter som går den reguljära utbildningen tycker att just kopplingen mellan teori och praktik är svår, men i den arbetsintegrerade lärarutbildningen förstärks just denna koppling. säger Anders Olsson, utbildningschef på Malmö universitet.

Upplägget börjar med ett års heltidsstudier på universitet. Sedan följer fyra år med studier då man läser på sen eftermiddag och kvällstid och arbetar i en skola på halvtid. Studierna kommer också ges som sommarkurser i juni och augusti, där juli är ledig. Studenterna får en anställning på en skola och lön förhandlas med respektive kommun.

— Utbildningen är också ett sätt att nå nya målgrupper, kanske de som yrkesväxlar och är beroende av en inkomst eller de som inte är beredda att ta studielån, säger Anders Olsson.