Nytt möte med kriminella i Sluta skjut

Nytt möte med kriminella i Sluta skjut

”Call-in” kallas det möte inom Sluta skjut då kriminella personer informeras om de konsekvenser som drabbar deras grupp om de skjuter, spränger eller utför andra grova våldsbrott.

Hittills har tre call-ins genomförts och våldet i Malmö har minskat – det sker färre skjutningar än tidigare och enligt rapporter från Brå är antalet anmälda brott nere på den lägsta nivån sedan mätningarna började. Under förra året dog 12 personer till följd av skjutningar, med en dryg månad kvar av 2019 är motsvarande siffra 5 personer. En positiv utveckling, men som den senaste veckans allvarliga händelser kastar en viss skugga över just nu.

– Vi fortsätter på inslagen linje men efter den senaste tidens händelser ska vi intensifiera arbetet mot gängkriminaliteten och det grova våldet ytterligare, säger Stefan Sintéus, polisområdeschef i Malmö.

Punktmarkeras

Budskapet till de kriminella är enkelt: samhället tolererar inte att konflikter löses med våld. Det grova våldet ska upphöra eftersom det skadar hela samhället inklusive dem själva och deras närstående.

De som inte tar till sig av budskapet utan fortsätter begå grovt våld, får tydligt känna av konsekvenser genom att polis och andra myndigheter fokuserar sina resurser på just deras grupp. Kort sagt: gruppen får inte en lugn stund förrän de antingen upphör med det grova våldet eller hamnar bakom lås och bom.

Erbjuds hjälp att hoppa av

Alla individer som är kartlagda inom Sluta skjut-satsningen erbjuds hjälp med att komma ur ett liv i våld och kriminalitet och in i samhället igen. Rebeca Persson arbetar på Malmö stads avhopparverksamhet Konsultationsteamet, och hon berättar att en del av dem antar erbjudandet.

– Cirka 30 individer har sedan första call-in i oktober 2018 valt att få hjälp med någon form av insats. Det är allt från stödsamtal, flytt till annan ort, kontakt med ekonomiskt bistånd, kontakt med sociala insatsgrupper, missbruksbehandling eller ett helt avhopparpaket. Några av klienterna kontaktar socialtjänsten direkt och går inte genom oss på Konsultationsteamet. Det är en lång process att lämna en kriminell livsstil och de här personer är i olika stadier av den, säger Rebeca Persson.

Läs mer om Sluta skjut