Nytt samarbete för drogfri skola

Nytt samarbete för drogfri skola

Projektet är ett samarbete mellan polisen, grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och ett komplement till det arbete som redan pågår. Det finns inga misstankar om att det finns droger på någon av skolorna. För att ändå kunna utesluta detta har skolförvaltningarna, i samråd med polisen, beslutat att inte informera om vilka skolor som söks igenom eller när sökningen görs. De skolor som ska sökas igenom under vårterminen har själva valt att anmäla sitt intresse för projektet.

– Vi tycker att detta samarbete med polisen är väldigt bra eftersom skolan ska vara en drogfri plats. Vi hoppas att projektet efter sommaren övergår i löpande verksamhet så att alla berörda skolor får denna insats, säger Jonas Törnebladh, säkerhetssamordnare vid grundskoleförvaltningen i Malmö stad.

Polisen har rätt att använda hundar för sök i skolmiljö i brottsförebyggande syfte men också vid misstanke om brott. Hundsöken sker efter lektionstid och när skolorna är tomma. Om hundarna markerar inom skolans område för att de uppfattar spår av narkotika, inleds en förundersökning. Vid en förundersökning har polisen rätt att öppna låsta inventarier och utrymmen där hunden har markerat. En annan förutsättning är att skolorna har tagit fram en drogpolicy, vilket också är gjort.

Om pilotprojektet faller väl ut är ambitionen att alla Malmös högstadie- och gymnasieskolor ska ges möjlighet att genomsökas av narkotikahundar.

Samarbetet Drogfri skola sker inom ramen för den samverkan som kallas skola-socialtjänst-polis-fritid (SSPF), som i sin tur sker inom ramen för polisens och Malmö stads samverkansöverenskommelse ”Trygg och säker stad 2017–2022”.