Parterna har enats och vårdkonflikten är över

Av:

Under fredagen enades Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Vårdförbundet om ett nytt avtal. Därmed avslutas dryga två månader med konfliktåtgärder som bidragit till ett mycket ansträngt läge i den skånska hälso- och sjukvården.

– Vi är glada att vi nu tillsammans kan fokusera på att bedriva vård istället för att hantera konsekvenserna av konflikten. Det är positivt att vi kunnat ha en konstruktiv dialog tillsammans med Vårdförbundet lokalt för att undvika de mest allvarliga konsekvenserna av konfliktåtgärderna, säger Magnus Dahlberg, förhandlingschef i Region Skåne.

Avtalet som parterna kommit överens om gäller från 28 juni 2024 till 31 mars 2025. Det innehåller viss arbetstidsförkortning för de som jobbar både natt och dag, för vissa medarbetare som delvis arbetar natt innebär det kortare arbetstid på två timmar per vecka. Avtalet innehåller även flera andra delar som nya villkor för utbildning, kompetens och karriär – till exempel gällande olika specialistutbildningar. Dessutom finns avsiktsförklaringar om friskfaktorer för en stärkt arbetsmiljö och om kompetensförsörjning.

– Nu måste vi analysera vad avtalet innebär för oss i Region Skåne, bland annat i relation till befintliga lokala avtal. Arbetstidsförkortningen blir givetvis ansträngande för oss som arbetsgivare, men samtidigt riktas den till de som antagligen behöver den mest. Det kan även bli en utmaning att hantera andra delar i överenskommelsen men vi hoppas att det på sikt kan öka möjligheterna att behålla och rekrytera medarbetare. Det här ger förutsättningar för att fortsätta arbeta aktivt tillsammans med Vårdförbundet och övriga fackförbund för att stärka och förbättra arbetsmiljön, säger Magnus Dahlberg.

Sommarperioden innebär alltid en stor ansträngning i hälso- och sjukvården. Sammantaget med de konsekvenser som konflikten fört med sig har läget varit särskilt svårt. Till exempel har väntetiderna ökat och vid senaste uppföljningen hade omkring 370 operationer skjutits upp av skäl som går att hänföra till Vårdförbundets strejk och blockad mot övertid och mertid.

– För våra invånares och patienters skull är det viktigt att konflikten är över. Det har varit en tid av mycket besvär för våra patienter som behövt transporteras mellan våra sjukhus. Vi har behövt göra omfattande prioriteringar, vilket inneburit att vård som varit planerad flyttats fram och väntetider har ökat, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

– Det är glädjande att vi nu kan återuppta den verksamhet som varit inställd på grund av konflikten. Men vi befinner oss fortfarande i sommarperioden med allt vad det innebär, och vi har dessutom ett omfattande arbete framför oss för att planera om den inställda vården så att patienterna kan få de besök, undersökningar och operationer som de har behov av, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne, säger Pia Lundbom.

Hon vill rikta ett tack till alla medarbetare och chefer som arbetat med att hantera konflikten de senaste månaderna, till exempel genom att planera om vården eller arbeta på andra sätt än tidigare.

– Det har varit ett intensivt arbete. Men vi har visat att vi klarar av ansträngda situationer genom att arbeta tillsammans över olika gränser, säger Pia Lundbom.

ANNONS