Renhållningsinsats på Möllevången

Renhållningsinsats på Möllevången

Sista veckan i juni gör Malmö stad en riktad renhållningsinsats på Möllevången. Under hela perioden kommer extra mycket personal, som rengör och plockar upp m.m., att vara på plats kring Möllevången.

Fokus är att få så rent som möjligt på såväl grönytor som hårdgjorda ytor; bänkar och papperskorgar ska skrubbas, fimpar i fogar och vrår plockas, olaglig affischering tas bort och klotter saneras.

– Arbetet görs för att Malmöborna lättare ska kunna se våra insatser som visserligen pågår kontinuerligt i hela staden; men vi har fått många frågor kring renhållningen just kring Möllevången, där exempelvis torghandeln ger en extra hård belastning på ytorna. Denna insats sker mer koncentrerat under en vecka och i ett begränsat område, säger Gisela Svedberg, verksamhetsledare på fastighets- och gatukontoret
 
– Med insatsen hoppas vi uppnå en större förståelse för vårt arbete med att hålla offentlig platsmark ren, fin och tillgänglig för alla. Vi vill att de som bor och vistas på Möllevången känner en stolthet över området och hjälps åt att använda de papperskorgar och askkoppar som finns, samt affischerar på de ytor man har tillåtelse att affischera på, säger Gisela Svedberg.

Under perioden är olika grupper från både renhållning- och grönyteskötsel på plats mellan kl. 7.00-9.00.

Senare i sommar görs samma typ av insats kring Lilla torg.