Så gick det första skolvalet för årskurs 7

Så gick det första skolvalet för årskurs 7

Totalt bjöds vårdnadshavare till 1256 barn in att göra skolvalet till årskurs 7. Av dessa valde 94 procent att göra ett aktivt skolval. När nu resultatet är klart visar en sammanställning att 91 procent av dessa fick något av sina tre val.

– Vi ser det som positivt att över 90 procent av eleverna fått någon av de skolor man valt och efter skolbytesperioden kommer ytterligare elever att få sina val tillgodosedda, säger Anders Malmquist, grundskoledirektör.

Utöka antalet klasser

Nio procent av dem som gjorde skolvalet fick inte något av sina val. Anledningen är bland annat att det i några områden är stor brist på skolplatser, något som grundskoleförvaltningen har sett över.

– Eftersom det är första gången vi genomför skolval för elever som ska börja årskurs 7 har det varit svårt att förutse hur vårdnadshavarna skulle välja. Vi har en tydlig utbyggnadsplan av nya skolor som tyvärr har blivit försenad och därmed har det blivit brist på skolplatser i till exempel Limhamn. Förvaltningen har nu tagit ett beslut att utöka antalet klasser i årskurs 7 till hösten. Det blir en ny klass på Linnéskolan och en på Bergaskolan. De vårdnadshavare som inte är nöjda med skolplaceringen kan ansöka om skolbyte under perioden 28 mars till 11 april. Samma princip om relativ närhet kommer att gälla då, säger Anders Malmquist.

Även vårdnadshavare till barn som ska börja förskoleklass har deltagit i skolvalet. Dessa placeras under veckan och besked om skolplacering kommer att skickas ut i början av april.

Fakta:

Rangordning av val åk 7:
Får sitt förstahandsval: 844 (antal) 71,3% (andel i procent)
Får sitt andrahandsval: 146 (antal) 12,3% (andel i procent)
Får sitt tredjehandsval: 87 (antal) 7,3% (andel i procent)
Får inget av sina val: 105 (antal) 9% (andel i procent)