Så här arbetar Malmö stad med hemlöshet

Så här arbetar Malmö stad med hemlöshet

Långsiktigt bostadsbyggande

Malmö stad arbetar långsiktigt för att möta stadens ökande behov av
bostäder. Tillsammans med byggföretag, fastighetsägare och andra verkar staden för att bostadsbyggandet ska öka. De senaste tio åren har det i genomsnitt byggts närmare 1 500 bostäder per år i Malmö, samtidigt som befolkningen ökat med drygt 5 000 personer per år.

De senaste åren har bostadsbyggandet för första gången på flera år gått i takt med befolkningsökningen. Under 2018 ökade Malmös befolkning med 1,7 procent till knappt 340 000 invånare.

Kartläggning av hemlösheten

En gång om året mäts hemlösheten i Malmö stad. Den 1 oktober
2018 var 1 959 vuxna personer i Malmö hemlösa – de flesta på grund av
bostadsbrist eller för att de inte har ekonomiska förutsättningar att skaffa
bostad med eget kontrakt, på egen hand. Denna så kallade strukturella hemlöshet är den främsta anledningen till hemlöshet i Malmö och gruppen ökade med 87 personer förra året, från 1 368 till 1 455. Antalet barn i hemlösa hushåll var vid samma mätning 1347.

Social hemlöshet är när hemlösheten är en konsekvens av beroende och missbruk och/eller psykisk ohälsa. Denna grupp ökade med 80 personer, från 542 personer till 622 i förra årets kartläggning.

Många får hjälp

Närmare 4 000 hushåll fick förra året hjälp med akut och tillfälligt boende samt genomgångs- och övergångsbostäder. Den sista kategorin är lägenheter som den enskilde hyr i andra hand och där hyresavtalet så
småningom tas över av den boende.

Varje dygn får drygt 2 000 vuxna och barn hjälp av Malmö stad med en akut lösning för att ha tak över huvudet.

Oxie vårdboende kan bli akutboende för hemlösa barnfamiljer

Samtidigt som staden arbetar långsiktigt, krävs det även kortsiktiga satsningar för att lösa den akuta bostadsbristen. Ett sätt att göra detta är att undersöka om redan befintliga byggnader kan göras om till alternativa och tillfälliga boenden.

Ett exempel är Oxie vårdboende som Sydsvenskan skrivit om. Här undersöks just nu om det finns möjlighet att det tidigare vårdboendet under en tid kan användas som akutboende för hemlösa barnfamiljer. Planerna är fortfarande i ett tidigt och undersökande skede.

Tanken är att vårdboendet ska vara en kortsiktig lösning för barnfamiljer som har ett akut behov av tak över huvudet. De som i så fall ska bo här är barnfamiljer som är så kallade strukturellt hemlösa.

För att göra om Oxie vårdhem till annat ändamål än vårdboende krävs bygglov och ärendet hanteras därför enligt den process som görs vid bygglovsansökningar. Du kan läsa mer om bygglovsansökningar här.

Fakta om hemlöshet i Malmö

Malmö stad genomför varje år en kartläggning av hemlösheten
i staden. Den ger en ögonblicksbild av situationen den 1 oktober varje år.

En person räknas som hemlös om personen saknar egen eller hyrd bostad. Det rör sig om personer som alltså bor i tillfälliga lösningar eller är uteliggare. Bor man i andra hand räknas man inte som hemlös.