Samarbete ska korta vägen till eget boende för personer som befinner sig i akut hemlöshet

Samarbete ska korta vägen till eget boende för personer som befinner sig i akut hemlöshet

Bostad först är en verksamhet som arbetar med personer som befinner sig i hemlöshet och behöver stöd för sociala problem. Genom att para ihop sig med uppsökarverksamheten, som arbetar ute i staden och med personer i hemlöshet och/eller missbruk, kan de nå de personer som inte har en kontinuerlig kontakt med socialtjänsten.

Vi ville genom samarbetet nå de personer som inte har kontakt med eller har svårigheter att följa en planering med socialtjänsten, säger Olof Tornborg som arbetar på Bostad först.

Ökad motivation

Båda verksamheterna ser positivt på samarbetet och arbetar i dagsläget med ett flertal personer som förhoppningsvis inom kort kommer att matchas till lägenheter. Personal från uppsökarverksamheten märker att de remitterade personerna får en ökad motivation eftersom lägenheten ses som det första steget för andra förändringar:

Man kan se hos våra remitterade att de är motiverade att förändra saker i sitt liv som tidigare känts för svåra att ta tag i. Till exempel tar man steget och går till läkaren, ordnar behandling för sin hepatit C och sparar ihop pengar för att kunna betala sin första hyra. Man vill få kontakt med sina barn och bli ren, börja träna och skaffa sysselsättning. En lägenhet och det stödet som Bostad först kan ge är början på att andra mål kan förverkligas, säger Marina Fors som arbetar i uppsökarverksamheten.

Stockholm stads har visat intresse för liknande samarbete och under 2018 undersöker de om det går att arbeta på liknande sätt i Stockholm. Under sommaren besökte representanter för förstudien Malmös uppsökarverksamhet och Bostad först Malmö för att få veta mer om samarbetet.

Bostad först är en viktig verksamhet som radikalt kan förändra livet och öka livskvaliteten för människor som levt långt ut i marginalen. Samarbetet med uppsökarverksamheten ger möjlighet att kunna erbjuda insatsen till de som verkligen behöver den och som i många fall gett upp hoppet om att kunna få hjälp genom socialtjänsten. Att båda verksamheterna är samlokaliserade och har god kännedom om varandras verksamheter är ytterligare en faktor som stärker samarbete, säger Jenny Wiström och Jan Vonheim, enhetschefer för respektive verksamheter.