Skåne Plus
Söderåsbanan utbyggd för persontrafik

Söderåsbanan utbyggd för persontrafik

Söderåsbanan mellan Åstorp och Teckomatorp i Skåne har kompletterats med mötesspår och nya plattformar för att möjliggöra trafik med persontåg. Samtidigt har signalsystem och banan rustats upp så att hastigheten ...

Tätare avgångar för tågen på Malmöpendeln 2023

Tätare avgångar för tågen på Malmöpendeln 2023

Nu förbättras möjligheterna att åka tåg inom Malmö. Det beslutade tekniska nämndens trafikutskott idag. Från 2023 fördubblas antalet avgångar på helgen för tågen på Malmöpendeln.

Antalet resor med tåg och ...