Skåne Plus
Extremt sällsynt bi hittat i skånsk inventering

Extremt sällsynt bi hittat i skånsk inventering

Länsstyrelsen Skåne har inventerat tre sällsynta biarter som nästan bara finns i Skåne.

–Vi hittade alla tre vilket är väldigt glädjande nyheter, så här inför pollineringsveckan som startar i helgen. ...

Vad tycker Burlövsborna om Burlöv?

Vad tycker Burlövsborna om Burlöv?

Det står mycket intressant att läsa i resultaten från medborgarundersökningen 2021. Till exempel att 89 % av Burlövsborna tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo ...

Mariedalsvägen görs mer trafiksäker och får ny cykelbana

Mariedalsvägen görs mer trafiksäker och får ny cykelbana

Mariedalsvägen ska göras mer attraktiv, trygg och trafiksäker, samtidigt kommer framkomligheten och tillgängligheten för gående, cyklister, kollektivtrafik och bilister att öka. Bland åtgärderna märks en kilometerlång cykelbana och mer ...