Tillfälliga lokaler för medarbetare i Malmö stad efter brand

Tillfälliga lokaler för medarbetare i Malmö stad efter brand

Hyresgästerna i huset där branden utbröt har blivit evakuerade och det finns inga uppgifter om att någon har skadats vid branden. Se nedan för Malmö stads stödkontakter.

De funktioner som arbetar på Västra Rönneholmsgatan kommer inte att ha tillgång till sin arbetsplats och därmed inte heller sina datorer och telefoner, fram till dess att polisen ger klartecken får man inte gå in i lokalen.

Dock har hemtjänstpersonal, delar av Kungsparken och Folkets park, fått tillgång till att hämta nycklar och larmtelefoner.

Avgiftsadministratörer och biståndshandläggare går ej att nå idag.

Övriga funktioner som finns i huset och som det kan vara svårt att nå idag:konsultativa psykiatrisjuksköterskor, Silviasystrar, uppsökande verksamhet/fallförebyggande, anhörigkonsulenter, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och fysioterapeuter särskilt boende (rehab), vård och boendeförmedlingen, kvällssjuksköterskor särskilt boende, konsultativa demenssjuksköterskor.

Samtliga medarbetare på avdelning Hälsa och förebyggande som sitter på Västra Rönneholmsvägen har samlats och har nu tillgång till lokaler på Kungsgatan.

Malmö stad arbetar löpande med att lösa tillgång till tillfälliga lokaler.