Tillfälliga trafikändringar under Falsterbo Horse Show

Av:

Från 6 till 14 juli äger Falsterbo Horse Show rum, ett stort evenemang som lockar tiotusentals besökare. Detta i kombination med övriga besökare under sommartid i Skanör Falsterbo medför ett enormt tryck på vägarna till och från Falsterbonäset. För att underlätta trafikflödet under veckan görs en del trafikändringar.

Ändrade broöppningstider

Under perioden 6-14 juli ändras tiderna för broöppningen vid Falsterbokanalen enlig beslut av Trafikverket Region Syd. Falsterbobron öppnas följande tider:

Kl. 06.00, 07.00, 10.00, 13.00, 15.00, 19.00, 21.00, 22.00.

Tillfälligt upphävande av körfält för fordon i linjetrafik

Det skyltade busskörfältet på vägg 100 i riktning Ljunghusen – Höllviken som idag finns i riktning från Skanör öppnas upp för all trafik under den 6-14 juli.

Reversibla körfält på väg 100

Under perioden 6-14 juli kommer det finnas reversibla körfält på väg 100 över Ljungen. Reversibla körfält används i syfte att undvika trafikstockning. Körfälten anpassas från det håll där belastningen av trafiken är som störst. Under förmiddagen kommer det vara en bättre framkomlighet i trafikflödet för de trafikanter som kör ner till Skanör/Falsterbo och på eftermiddagen för de trafikanter som kör i riktning mot Höllviken.

Ändring av gröntider på väg 100

Under perioden 6-14 juli kommer gröntiderna på trafiksignalerna utmed väg 100 genom Höllviken och Ljunghusen att ändras. Det innebär att gröntiden kommer att maximeras under denna period.

Tillfällig hastighetsbegränsning på väg 100

På den sträcka som löper förbi busshållplatsen Höllviksstrand i Höllviken kommer hastighetsgränsen att sänkas från 70 km/h till 50 km/h i körriktning mot Skanör. Denna hastighetsreglering gäller under perioden 6-14 juli.

Hastighetsnedsänkning på Strandbadsvägen

Under perioden 6-14 juli kommer den högsta tillåtna hastigheten på Strandbadsvägen från Reuterswärds väg i Falsterbo vara 30km/h. Detta med anledning av att gångtrafikanter ska kunna ta sig till området på ett säkert sätt.

Temporär gångbana på Strandbadsvägen

Under perioden 6-14 juli kommer det finnas en temporär gångbana på Strandbadsvägen med anledning av att gångtrafikanter ska kunna ta sig till området på ett säkert sätt.

Fordonstrafik förbjuden

På Clemensagervägen mellan 4-24 juli, Päronträdsvägen och Poppelvägen råder fordonstrafikförbjuden med undantag för boende mellan 4-21 juli samt Backavägen mellan 4-18 juli.

Parkering

Besökare som nyttjar Falsterbo Horse Shows parkering i hörnan vid korsningen Strandbadsvägen/Clemensagervägen ombeds vara förberedda för betalning av parkering. För att nyttja en timmes gratis parkering på kommunens parkeringar behöver man registrera sitt fordon i närmsta parkeringsautomat.

Är du osäker på de generella trafikreglerna? Läs på Trafikverkets hemsida.

ANNONS (EXTERN LÄNK)