Totalt eldnings- och grillförbud – även på privat mark

Totalt eldnings- och grillförbud – även på privat mark

 –  Det är en extrem brandrisk och vi ger just nu ingen dispens från förbudet, säger brandingenjör Lars Persson vid Länsstyrelsen.

Asfalterad eller grusad mark, som kanske upplevs som säker, gör ingen skillnad, enligt Lars Persson. Glöd och aska kan färdas långt i vinden och orsaka brand på annan plats.

Vad innebär grill- och eldningsförbudet?

Det är förbjudet att grilla och göra upp eld på alla platser, både på allmän och privat mark. Det gäller allt som avger värme, låga eller gnista och omfattar både fasta grillplatser, engångsgrillar och stormkök och oavsett om det är kol- eller gasol (elektrisk grill på höga ben och elgrill är tillåtet). Förbudet gäller även fyrverkerier.

Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.

Den 6 augusti 2018: uppdatering angående elektrisk grill

Efter överväganden tillåter Länsstyrelsen Skåne elektrisk grill utomhus, men man uppmanar till stor försiktighet eftersom brandrisken i länet är fortsatt hög. Enligt Länsstyrelsen Skåne, kan elektrisk grill likställas med ett elektriskt stekbord snarare än en kolgrill/gasolgrill.

Hur länge gäller grill- och eldningsförbudet?

Brandrisken kommer att vara mycket hög väldigt länge. Det är inte tillåtet att grilla eller elda bara för att det regnar lite. Det kommer krävas stora mängder nederbörd innan marken återhämtar sig.

Det är Länsstyrelsen Skåne som beslutar om eldningsförbudet i Skåne. Följ läget på Länsstyrelsen Skånes hemsida.

Generella tips och frågor & svar

  • Var försiktig med hur du parkerar bilen och fimpar cigaretter.
  • Det kan fortfarande vara människor som inte har nått av informationen om eldningsförbudet, tex turister, besökare och andra som inte kan svenska. Vi kan alla hjälpas åt som medborgare att informera varandra om vad som gäller.
  • Frågor & svar och information på olika språk

Följ läget

Fakta om eldningsförbud

Beslutet tas med stöd av Lag om skydd mot olyckor (2003:778) samt dess förordning (kap 2:7) och krav däri om att länsstyrelsen eller en kommun får meddela förbud om eldning utomhus eller liknande åtgärder förebyggande åtgärder mot brand. Överträdelse kan leda till åtal enligt Brottsbalken eller Lag om skydd mot olyckor. Beslutet är taget av Länsstyrelsen Skåne i dialog med Räddningstjänsten och gäller från den 23 juli och tillsvidare.