Totalt grill- och eldningsförbud i Skåne från och med den 23:e juli

Sedan den 23 juli klockan 15.00 råder ett totalförbud mot att elda och grilla i hela Skåne. Förbudet omfattar såväl engångsgrillar som elgrillar och stormkök. Det är numera och tillsvidare ENDAST tillåtet att elda i trädgårdsgrillar på egen tomtmark.

Information från Länsstyrelsen Skåne. Texten i sin helhet där du hittar mer information samt frågor och svar

Totalt grill- och eldningsförbud i Skåne från och med 23 juli / Total ban on grilling and lighting fires in Skåne / Täydellinen tulenteko-ja grillauskielto ulkona tästä päivästä ( 23.7) lähtien koko Skåne läänissä. / .دايتا من ٢٣ يوليو ممنوع منعاً باتاً اشعال النار و الشواء في مقاطعة سكونا

Vad innebär eldningsförbudet?

Förbudet innebär att:
Det är förbjudet att elda i hela Skåne län från och med den 23 juli. Var uppmärksam på att det innebär att även fasta grillplatser, användningen av campingkök eller engångsgrillar, grillning på campingar med mera omfattas av eldningsförbudet. Förbudet omfattar användning av grillkol, ved, gasol, t-sprit eller andra fasta, flytande eller gasformiga bränslen.

Detta betyder att det INTE är tillåtet att:

  • använda engångsgrill
  • använda stormkök
  • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
  • elda eller grilla utomhus på campingplatser.
  • Använda pyroteknisk utrustning (exempelvis fyrverkerier) utomhus

Eldning utomhus är endast tillåten i trädgårdsgrillar på egen tomtmark.

  • Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.
  • Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå.

Besked om när eldningsförbud inte längre gäller lämnas på Länsstyrelsen Skånes hemsida. Vi vill understryka att brandrisken kommer vara fortsatt mycket hög och att det därmed inte är fritt fram att grilla eller elda bara för att det regnar lite. Det kommer krävas stora mängder nederbörd innan marken återhämtar sig.

Generella tips:

  • Var försiktig med hur du parkerar bilen eller fimpar cigaretter
  • Är du osäker på om du får grilla/elda eller ej på en viss plats så låt hellre bli. Använd förnuftet.