Utbildningsminister Anna Ekström besökte Granbackens förskola

Utbildningsminister Anna Ekström besökte Granbackens förskola

De som företrädde Granbacken på plats var Katarzyna Komorniczak , Eva Enander och Ulrika Nyman från förskolan samt biträdande förskolechef Conny Fridh och förste förskollärare Anna-Karin Forsberg.

− Vi hade möjlighet att visa upp Granbackens miljöer och ministern var särskilt imponerad av förskolebiblioteket, säger Conny Fridh.

Han tyckte det var ett bra och givande besök som gav förskolan möjlighet att lyfta de styrkor verksamheten har men också vilka utmaningar förskolan står inför.

Bland de utmaningar som Conny Fridh lyfte var bland annat svårigheten att rekrytera utbildad personal, de stora barngrupperna. Han tillägger:  
    
− Dessutom pratade vi om hur vi ska hantera komplexiteten i vårt uppdrag utifrån de förutsättningar och resurser vi har.

Andra kan lära av Malmö

Under besöket fick ministern information om hur Malmö stads
förskoleförvaltnings nya organisation ser ut. Organisationen som är unik för Malmö innehåller befattningarna förskolechef, biträdande förskolechef och förste förskollärare, och har införts med avsikten att underlätta arbetet för att nå verksamhetens uppsatta mål.      

− Jag har fått se flera fina exempel på hur Malmö byggt en organisation där förutsättningarna för pedagogisk utveckling, ledarskap och kvalitetsarbete stärkts. När förskollärare och barnskötare ges stöd från huvudmannen kan verksamheten utvecklas. Andra kommuner och fristående huvudmän kan lära av Malmö hur man bygger en organisation med tydliga yrkesroller där personalen ges nära stöd i verksamheten, sade Anna Ekström.

Yrkesutbildningarna måste göras mer attraktivas

På frågan hur regeringen tänker arbeta för att säkerställa behovet av utbildad personal på kort och lång sikt, svarade ministern:     
     
− Vi behöver fortsätta utbilda fler förskollärare och barnskötare. Inte minst behöver yrkesutbildningarna bli mer attraktiva. Fler insatser behöver göras för att förbättra arbetsmiljön och sänka sjuktalen i förskolan.

Förskoleförvaltningen representerades vid besöket av kvalitet- och myndighetschef Ana Maria Deliv.     

− Det var intressant att höra ministerns budskap
om regeringens framtida arbete kring förskolan. Malmö stad ligger långt framme i utvecklingen, och vi ser fram emot en givande dialog.