Skåne Plus
 
 
 
Falsterbo kyrka
Falsterbo
Falsterbo kyrka är helgad åt S:ta Gertrud, kyrkbyggarnas helgon. Den äldsta delen av Falsterbo kyrka långhuset har tillkommit under senare hälften av 1300-talet. Kyrkan uppfördes då som en enkel, oputsad tegelbyggnad med ett invändigt, plant trätak.

 
Lifbåt 416
Skanör

 
Falsterbo Museum
Falsterbo

 
Falsterbostranden
Falsterbo

 
Residenset
Malmö

 
Sankt Gertrud
Malmö

 
Torups slott
Bara
Torups slott och Bokskogen köptes av Malmö stad 1970, för Malmöbornas rekreation. 2012 lämnade sista slottsfrun, Christina von Leithner, över slottsnycklarna till Malmö stad.

 
Måkläppen
Falsterbo
Måkläppen består av sandavlagringar, som ständigt ändrar storlek och form beroende på havets strömmar, sandvandringar över havsbottnen samt av stormarna. För att skydda säl- och fågellivet i naturreservatet är det förbjudet att vistas på Måkläppen mellan 1 februari och 31 oktober.

 
 
S:t Petri kyrka
Malmö
S:t Petri kyrka är både stadens äldsta bevarade kyrka och dess äldsta bevarade tegelbyggnad. På 1200-talet bidrog sillfisket till att Malmö började blomstra som handelsstad. Malmöborna kom i kontakt med Hansestäderna kring Östersjön. Där fick man inspiration till att bygga en ny kyrka som skulle motsvara stadens ställning. S:t Petri kyrka invigdes troligen år 1319. Runt 1380 var kyrkan färdigbyggd. Apostlarna Petrus och Paulus blev kyrkans skyddshelgon.

 
Rådhuset
Malmö

 
Ammerännan
Skanör
Resterna av denna ursprungliga farled löper idag som ett mindre dike över Skanörs ljung. Allt tyder på att den medeltida kanalen var framkomlig för båtar av pråmtyp och att minst en bro förband nedre delen av Falsterbonäset med fastlandet.

 
Kulturen
Lund

 
 
 
 
 
Falsterbo fyr
Falsterbo
Falsterbo fyr, byggd efter ritningar av arkitekt var Olof Tempelman, togs i bruk den 20 september 1796. Liksom i den tidigare vippfyren (Kolabacken) utgjordes bränslet av stenkol.

 
 
Fågelskådarplattformen vid Landgrens holme
Skanör
Utsiktsplats mot Landgrens holme med instruktiv information om vanliga fåglar man kan observera på platsen. Plattformen är enkelt tillgänglig även med rullstol då det finns en ramp.

 
Ebbas hus
Malmö
Malmös minsta museum. Ett välbevarat gatuhus med bostad från 1910-talet. Stig rakt in i familjen Olssons hem med den typiska vedspisen, zinkvasken, vindskammaren och utedasset.

 
Skånes Djurpark
Höör
Skånes Djurpark är världens största djurpark för nordiska djur! Djurparken är vackert belägen utanför Höör, i mitten av Skåne. En perfekt plats för lek och äventyr för hela familjen!

 
Kämpinge Strandbad
Höllviken

 
Bosjökloster Slott
Höör
Se utställningarna i slottet och gårdsbyggnaderna, nunnornas medeltida valv, den lilla örtagården med krydd- och medicinalväxter, njut av trädgårdarna på terrasser med perenna rabatter och tusentals rosor, den romantiska parken med djurhagar, linbana och den tusenåriga eken.

 
Stortorget
Malmö

 
Skanörs Hamn
Skanör
En pärla på Falsterbonäset som erbjuder båtliv, restauranger, fiskhandlare, konstgalleri, kallbadhus och nattklubb. Dessutom angränsande kilometerlånga vita sandstränder.

 
Rådhustorget
Skanör

 
Naturum Vattenriket
Kristianstad
Vattenrikets besökscenter naturum Vattenriket ligger mitt i staden Kristianstad och mitt i biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

 
 
 
Fotevikens Museum
Höllviken

 
Tykarpsgrottan
Hässleholm
Tykarpsgrottan är en underjordisk kalkstensgruva med fantastiska pelarsalar och gångar. Kom, gå under jord, och låt dig tas tillbaka flera hundra år i tiden!

 
Ales Stenar
Kåseberga
Ales stenar är en fornlämning av typen skeppssättning belägen vid byn Kåseberga på Österlens sydkust. Skeppssättningen, daterad till omkring år 600, består av 59 stenblock som vardera väger runt fem ton.

 
Falsterbokanalen
Höllviken

 
 
Bäckaskogslott
Fjälkinge

 
Ule Nabbe
Falsterbo

 
Kolabacken
Falsterbo
Kolabacken är nordens äldsta fyrplats daterad 1222. Vid Fyrvägens slut, vid Falsterbo Golfklubb, finns Nordens äldsta fyrplats, en kolbemängd sandkulle som höjer sig över den omgivande flacka terrängen.

 
Malmö Museer
Malmö

 
 
Skanörs kyrka
Skanör

 
Lilla torg
Malmö

 
Fiskehoddorna
Malmö