Pildammsteatern
Malmö
Amfiteater med dagliga evenemang under sommaren. Vackert belägen i Pildammsparken.


Bäckaskogslott
Fjälkinge


Mölleplatsen
Malmö
Park och öppen plats med konserter och evenemang under sommaren. Ligger vackert i anslutning till Slottsmöllan och Malmöhus Slott.

Fotevikens Museum
Höllviken


Skanörs Hamn
Skanör
En pärla på Falsterbonäset som erbjuder båtliv, restauranger, fiskhandlare, konstgalleri, kallbadhus och nattklubb. Dessutom angränsande kilometerlånga vita sandstränder.


Konsthallstorget
Malmö
Torg med stor cirkelformat scen som även används för skate och kallas för "Svampen".

Residenset
Malmö


Malmö Museer
Malmö


Storkriket

Storkrikets biologiska och geologiska värden är unika – och sårbara. Bara i naturområdet Vombsjösänkan som ligger mitt i biosfärområdet finns omkring 700 sällsynta, så kallade rödlistade arter.

Tallriken
Malmö
Festplatsen Tallriken är stor öppen plats i Pildammsparken. Tallriken har en diameter på 160 meter och används för både parkens besökare som solar, fikar och leker, men också för större utomhuskonserter och festivaler.


Rådhuset
Malmö


Ravinen kulturhus
Båstad
RAVINEN är en levande och dynamisk mötesplats för konst, musik, upplevelser och design på Bjärehalvön i Skåne.

Skånes Djurpark
Höör
Skånes Djurpark är världens största djurpark för nordiska djur! Djurparken är vackert belägen utanför Höör, i mitten av Skåne. En perfekt plats för lek och äventyr för hela familjen!Skanörs kyrka
Skanör


Ule Nabbe
FalsterboFiskehoddorna
Malmö


Kämpinge Strandbad
Höllviken


Torups slott
Bara
Torups slott och Bokskogen köptes av Malmö stad 1970, för Malmöbornas rekreation. 2012 lämnade sista slottsfrun, Christina von Leithner, över slottsnycklarna till Malmö stad.

Falsterbo Museum
Falsterbo


Bosjökloster Slott
Höör
Se utställningarna i slottet och gårdsbyggnaderna, nunnornas medeltida valv, den lilla örtagården med krydd- och medicinalväxter, njut av trädgårdarna på terrasser med perenna rabatter och tusentals rosor, den romantiska parken med djurhagar, linbana och den tusenåriga eken.

Ales Stenar
Kåseberga
Ales stenar är en fornlämning av typen skeppssättning belägen vid byn Kåseberga på Österlens sydkust. Skeppssättningen, daterad till omkring år 600, består av 59 stenblock som vardera väger runt fem ton.Malmö Folkets Park
Malmö
Folkets Park är den äldsta folkparken i världen och en av Sveriges mest besökta platser.


Kulturen
Lund


Falsterbokanalen
Höllviken


Naturum Vattenriket
Kristianstad
Vattenrikets besökscenter naturum Vattenriket ligger mitt i staden Kristianstad och mitt i biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Ammerännan
Skanör
Resterna av denna ursprungliga farled löper idag som ett mindre dike över Skanörs ljung. Allt tyder på att den medeltida kanalen var framkomlig för båtar av pråmtyp och att minst en bro förband nedre delen av Falsterbonäset med fastlandet.

Pildammstornet

Tornet stod klart 1903 på minnesrik mark. Här uppdämdes nämligen Korrebäcken för cirka 420 år sedan och vi fick den första Pildammen.

Utsikten mot Landgrens holme
Skanör
Utsiktsplats mot Landgrens holme med instruktiv information om vanliga fåglar man kan observera på platsen. Plattformen är enkelt tillgänglig även med rullstol då det finns en ramp.

S:t Petri kyrka
Malmö
S:t Petri kyrka är både stadens äldsta bevarade kyrka och dess äldsta bevarade tegelbyggnad.

Måkläppen
Falsterbo
Måkläppen består av sandavlagringar, som ständigt ändrar storlek och form beroende på havets strömmar, sandvandringar över havsbottnen samt av stormarna. För att skydda säl- och fågellivet i naturreservatet är det förbjudet att vistas på Måkläppen mellan 1 februari och 31 oktober.

Tykarpsgrottan
Hässleholm
Tykarpsgrottan är en underjordisk kalkstensgruva med fantastiska pelarsalar och gångar. Kom, gå under jord, och låt dig tas tillbaka flera hundra år i tiden!

Rådhustorget
SkanörKolabacken
Falsterbo
Kolabacken är nordens äldsta fyrplats daterad 1222. Vid Fyrvägens slut, vid Falsterbo Golfklubb, finns Nordens äldsta fyrplats, en kolbemängd sandkulle som höjer sig över den omgivande flacka terrängen.

Lifbåt 416
Skanör


Lilla torg
Malmö


Sankt Gertrud
Malmö
När du passerat genom porten är du i en annan värld. Kullerstensgård, korsvirkeslängor, stockrosor och ett lugn som är svårt att hitta någon annanstans, så här mitt i centrala Malmö. I alla våra konferenslokaler, restauranger, pub och bageri sitter atmosfären och Malmös historia i väggarna.

Ebbas hus
Malmö
Malmös minsta museum. Ett välbevarat gatuhus med bostad från 1910-talet. Stig rakt in i familjen Olssons hem med den typiska vedspisen, zinkvasken, vindskammaren och utedasset.

Stortorget
Malmö


Falsterbostranden
Falsterbo


Falsterbo kyrka
Falsterbo
Falsterbo kyrka är helgad åt S:ta Gertrud, kyrkbyggarnas helgon. Den äldsta delen av Falsterbo kyrka långhuset har tillkommit under senare hälften av 1300-talet. Kyrkan uppfördes då som en enkel, oputsad tegelbyggnad med ett invändigt, plant trätak.

Falsterbo fyr
Falsterbo
Falsterbo fyr, byggd efter ritningar av arkitekt var Olof Tempelman, togs i bruk den 20 september 1796. Liksom i den tidigare vippfyren (Kolabacken) utgjordes bränslet av stenkol.