Ammerännan
Skanör
Resterna av denna ursprungliga farled löper idag som ett mindre dike över Skanörs ljung. Allt tyder på att den medeltida kanalen var framkomlig för båtar av pråmtyp och att minst en bro förband nedre delen av Falsterbonäset med fastlandet.

Skanörs Hamn
Skanör
En pärla på Falsterbonäset som erbjuder båtliv, restauranger, fiskhandlare, konstgalleri, kallbadhus och nattklubb. Dessutom angränsande kilometerlånga vita sandstränder.

Rådhustorget
Skanör


Utsikten mot Landgrens holme
Skanör
Utsiktsplats mot Landgrens holme med instruktiv information om vanliga fåglar man kan observera på platsen. Plattformen är enkelt tillgänglig även med rullstol då det finns en ramp.Skanörs kyrka
Skanör


Måkläppen
Falsterbo
Måkläppen består av sandavlagringar, som ständigt ändrar storlek och form beroende på havets strömmar, sandvandringar över havsbottnen samt av stormarna. För att skydda säl- och fågellivet i naturreservatet är det förbjudet att vistas på Måkläppen mellan 1 februari och 31 oktober.

Lifbåt 416
Skanör


Falsterbo fyr
Falsterbo
Falsterbo fyr, byggd efter ritningar av arkitekt var Olof Tempelman, togs i bruk den 20 september 1796. Liksom i den tidigare vippfyren (Kolabacken) utgjordes bränslet av stenkol.

Falsterbo kyrka
Falsterbo
Falsterbo kyrka är helgad åt S:ta Gertrud, kyrkbyggarnas helgon. Den äldsta delen av Falsterbo kyrka långhuset har tillkommit under senare hälften av 1300-talet. Kyrkan uppfördes då som en enkel, oputsad tegelbyggnad med ett invändigt, plant trätak.

Kolabacken
Falsterbo
Kolabacken är nordens äldsta fyrplats daterad 1222. Vid Fyrvägens slut, vid Falsterbo Golfklubb, finns Nordens äldsta fyrplats, en kolbemängd sandkulle som höjer sig över den omgivande flacka terrängen.

Ule Nabbe
Falsterbo


Falsterbo Museum
FalsterboFalsterbostranden
Falsterbo