Skåne Plus

Lifbåt 416
Skanör
Måkläppen
Falsterbo


Falsterbo kyrka
Falsterbo

Falsterbo Museum
Falsterbo

Skanörs kyrka
Skanör

Kolabacken
Falsterbo
Kolabacken är nordens äldsta fyrplats 1222. Vid Fyrvägens slut, vid Falsterbo Golfklubb finns Nordens äldsta fyrplats, en kolbemängd sandkulle som höjer sig över den omgivande flacka terrängen.

Rådhustorget
Skanör

Ammerännan
Skanör
Resterna av denna ursprungliga farled löper idag som ett mindre dike över Skanörs ljung. Allt tyder på att den medeltida kanalen var framkomlig för båtar av pråmtyp och att minst en bro förband nedre delen av Falsterbonäset med fastlandet.

Falsterbo fyr
Falsterbo
Falsterbo fyr, byggd efter ritningar av arkitekt var Olof Tempelman, togs i bruk den 20 september 1796. Liksom i den tidigare vippfyren (Kolabacken) utgjordes bränslet av stenkol.

Falsterbostranden
Falsterbo


Ule Nabbe
Falsterbo

Skanörs Hamn
Skanör
En pärla på Falsterbonäset som erbjuder båtliv, restauranger, fiskhandlare, konstgalleri, kallbadhus och nattklubb. Dessutom angränsande kilometerlånga vita sandstränder.