Vad händer efter branden på Limhamns idrottsplats?

Vad händer efter branden på Limhamns idrottsplats?

Här är några frågor och svar om vad som händer nu.

Vad händer med Limhamns idrottsplats?

Hela anläggningen är stängd till och med imorgon. De brinnande rullarna med konstgräs har spridits ut över grusplanen för att underlätta släckningen. Brandkåren kommer att lämna området när de anser det säkert. Men av säkerhetsskäl är beslut fattat om att hålla hela anläggningen stängd till imorgon. Under kvällen och natten kommer området att bevakas av väktare.

Vad händer med de föreningar som ska använda Limhamns idrottsplats?

Föreningar som skulle använda Limhamns IP idag har blivit informerade om stängningen och, i den mån det går, är omplacerade. Limhamns IP förväntas öppna som vanligt igen imorgon.

Vad händer med konstgräset som skulle läggas?

Den konstgräsplan som skulle läggas på Limhamns IP kommer att bli försenad och det kan få konsekvenser för föreningar, men vilka dessa blir är svårt att säga innan man vet hur lång tid förseningen blir. Vi räknar med minst en månads försening.

Varför stod konstgräsrullarna på Limhamns IP?

Konstgräsrullarna kommer från Malmö IP. Konstgräsplanen där byttes ut för att hålla rätt nivå enligt de krav som ställs för seriespel. Konstgräsplanen var dock fullt funktionsduglig så den flyttades för att läggas på grusplanen vid Limhamns IP. Detta för att kunna erbjuda mer speltid till föreningar i en stadsdel som växer och i takt med det har ökade behov av speltid.

Återanvändning av konstgräsplaner är ett led i att hushålla med kommunens resurser och även ett led i att minimera åverkan på miljön.

Rullarna förvarades i ett inhägnat område intill Limhamns IP i väntan på att de skulle läggas ut på grusplanen där. Anledningen till att rullarna förvarades utomhus var att det var en så stor volym att det inte fanns någon byggnad som rymde dem.