Varför sköts svanen?

Varför sköts svanen?

Det som ligger bakom beslutet om skyddsjakt är att svanhanen varit väldigt aggressiv och orsakat att kanoter i kanalen vält då han gjort utfall. Kanotklubben har en stor barn- och ungdomsverksamhet och risken att ett barn hamnar i vattnet och kanske inte kan ta sig upp gjorde att Malmö stad var tvungna att agera. Svanen har även gjort utfall mot folk på land.

Flytt av fågeln (och hans svanhona) bedömdes inte som en bra åtgärd, då de troligen skulle tagit sig tillbaka ganska omgående. Svanen höll till i kanalen nedanför polishuset på Exercisgatan. Ett annat alternativ hade varit att stänga av kanalen helt och hållet, men det bedömdes också som orimligt.

Malmö stad ansökte därför hos Länsstyrelsen om dispens för att skjuta svanen, vilket godkändes. Med tanke på att risken att ett barn hamnar i vattnet var detta den sista utvägen.

Svanar lever ofta i livslånga par, men om den ena partnern dör eller försvinner ersätts den snart av en ny partner. Svanhonan är den som ruvar 98% av tiden (det vill säga ligger på äggen). Hon ruvar äggen i 33-37 dagar och går ner mycket i vikt under denna tid, då hon ytterst sällan ger sig iväg för att äta. Hon går ner upp till 30% av sin vikt under tiden hon ruvar.

Malmö stad har regelbunden kontakt med Skånes Ornitologiska förening och de avråder oss från att stödfodra honan nu, då hon ruvar. Denna mat skulle locka till sig änder, vilka skulle kunnat stressa honan onödigt mycket. Däremot kan man tänka sig stödfodring av honan, med korn, när ungarna väl är kläckta. Föreningen avråder dock från att ungarna stödutfodras. Näringen från ägget varar 1-2 veckor, och sen får de den näring som de behöver från kanalen.