Västra Varvsgatan

Västra Varvsgatan

Varför stänger vi av?

Vi stänger av på grund av ett stort asfalteringsarbete.

Vilken gata stänger vi av?

Västra Varvsgatan, mellan Stora Varvsgatan och Skeppsbyggaregatan.

När stänger vi av?

Etapp 1 (Norrgående) påbörjas måndag 17 juni kl 09:00 och beräknas vara klart fredag 28 juni kl 15:00.

Etapp 2 (Cirkulationsplats) påbörjas torsdag 27 juni kl 19:00 och är klart fredag 28 juni kl 05:00.

Etapp 3 (Södergående) påbörjas måndag 1 juli kl 09:00 och beräknas vara klart tisdag 9 juli kl 15:00.

Hur påverkas trafiken?

Den etapp som arbete utförs på kommer att vara helt avstängd för fordonstrafik. Motsatt färdriktning kommer att vara öppen.

Under arbetets gång kommer trafiken ledas om via Skeppsgatan och Skeppsbyggaregatan. Etapp 2 utförs på kvällen och natten eftersom arbetet med cirkulationsplatsen inte kan utföras om trafiken kör där. Vakter kommer hjälpa till att leda om trafiken.

Konsekvenser av avstängningen?

Det är väldigt mycket maskiner och personer som är ute och jobbar med detta asfalteringsarbete. För att de ska ha det så tryggt och säkert som möjligt, och bilister ska undvika att skada sitt fordon så kommer vägen stängas. I rusningstrafik finns det risk att det kommer bli köbildning så var ute i god tid när du ska köra!

Vi rekommenderar!

Kan du, och har möjlighet, så rekommenderar vi att du tar cykeln. Du kommer att kunna passera vägarbetet på gång och cykelbanan. Det går också att låna en hyrcykel via Malmö By Bike.

Tack för ditt tålamod.