Video ska göras tillgänglig för alla

Video ska göras tillgänglig för alla

Malmö stad var tidigt ute med att använda video som kommunikationskanal, redan 2009. Sedan dess har video blivit ett naturligt inslag på internet och något som ökat enormt mycket i användning. Idag används video på en mängd olika platser, både som inspelade videofilmer men även direktsändningar.

– Stadens kommunikation ska vara öppen och tydlig och video kan hjälpa oss att sprida information på ett effektivt sätt, säger Mikael Hellman, som driver och utvecklar Malmö stads arbete med video.

Ökade kommunikationseffekter

Med video kan Malmö stad berätta om sitt uppdrag och dagliga arbete för Malmöborna. Man kan visa hur stadens tjänster och samhällsservice fungerar, visualisera kommunövergripande satsningar, planer, beslut, pågående projekt, kampanjer, evenemang m.m. Men video är även viktigt för Malmö stad i det interna arbetet och en del i att utveckla organisationen.

– Video kommer att fortsätta utvecklas och bli viktigare framöver, så att satsa på kommunikation med video är en självklarhet, förklarar Mikael. Allt behöver inte vara video, men man måste ställa sig frågan om när och var video kan skapa mervärde och generera nytta.

Ny tillgänglighetslag

Den 1 januari 2019 fick Sverige en ny lag: ”Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service”. Den är till för att öka den digitala tillgängligheten för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning.

– Lagen innebär bland annat att alla videofilmer som offentlig sektor publicerar på sina webbsidor, från och med den 23 september 2020, ska ha undertexter och syntolkning, samt i vissa fall teckenspråkstolkning, förklarar Mikael. Den nya lagen kommer att påverka hur vi som arbetar med kommunikation i offentlig sektor planerar och producerar videofilmer, men också vilken typ av teknik vi använder när vi sprider filmerna.

Demokratiska aspekten viktig

För att kunna leva upp till offentlig sektors framtida behov så kommer den nya lagen också att påverka videoproduktionsbolag och byråer som arbetar med videouppdrag till offentlig sektor.

– Ja, de måste skaffa sig kompetens inom tillgänglighetsområdet för att kunna göra bra, tillgängliga videofilmer, men de behöver också knyta till sig undertextare, syntolkar och teckenspråkstolkar, påpekar Mikael.

Det kräver mer resurser för att tillgänglighetsanpassa den offentliga informationen, t ex videofilmer, men den demokratiska aspekten är viktig.

– Lagen ligger helt i linje med vårt uppdrag att informera och kommunicera tydligt och begripligt, på ett sätt som alla kan ta del av – oavsett vilket behov man har som individ, avslutar Mikael Hellman.