Visste du att…en växt, en fjäril och en myra lever i en beroende symbios

Visste du att…en växt, en fjäril och en myra lever i en beroende symbios

Här kommer en tankeställare om hur viktigt det är att bevara varenda del av naturen. Detta samspel finns ute på Skanörs Ljung, men även på andra platser med liknande natur.

Klockgentiana är värdväxt för den hotade fjärilen alkon­blåvinge (Maculinea alcon) som lägger sina ägg på blomknopparna. Fjärils­larven äter av växten och tar sig sedan ner till marken där ängs­rödmyror (Myrmica rub­ra) tar hand om den och bär den till sin stack. Larven övervintrar där, äter av myrlarver och ägg men blir också matad av myrorna som tolererar den då den tydligen har samma doft som myrornas egna larver. Alkonblåvingen förpuppas i stacken och kryper så ut i ljuset som fullbild­ad fjäril för att på nytt söka sig till klockgentia­nan. Ett fascinerande samspel mellan växt, fjäril och myra!