Skåne Plus
Klippanvägens förlängning är utstakad, så nu väntas politiskt beslut i maj

Klippanvägens förlängning är utstakad, så nu väntas politiskt beslut i maj

Snart tar vi nya vägar genom Ängelholm. I maj kommer Ängelholms politiker fatta definitivt beslut om Klippanvägens förlängning.

Idag slutar Klippanvägen vid rondellen vid Östergatan utanför Polishuset i Ängelholm. I det nya förslaget kommer vägen att fortsätta över Rönne å och ansluta till Havsbadsvägen längre fram.

Detaljplanen är nu klar för antagande och den 30 maj väntas beslut tas av kommunfullmäktige. Innan dess ska beslut fattas samhällsbyggnadsnämnden 10 maj och kommunstyrelsen 11 maj.

Intresset för detaljplanen har varit rekordstort och både invånare och sakägare som är direkt berörda samt myndigheter har yttrat sig.

Ängelholms kommun har haft en tät dialog med bland annat Länsstyrelsen för att se till att konsekvenserna av detaljplanen blir tydliga. Länsstyrelsen har önskat tydligare bedömningar bland annat på hur miljön påverkas av den nya bron. Detta har Ängelholms kommun tagit till sig och nu finns ytterligare beskrivningar av brons konstruktion och hur konstruktionen påverkar vattendraget.

– Vi närmar oss slutligt beslut om Klippanvägens förlängning. Med tanke på att Ängelholm växer mest i nordvästskåne så är det på tiden. I takt med att vi blir fler invånare så ökar ju också trafiken. Nya lösningar behövs för att trafiken i centrum ska minska och stadskärnan utvecklas. Klippanvägens förlängning är en avgörande del i det arbetet, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Flera års arbete med stora utredningar, samråd med allmänhet, dialog med myndigheter, utställningar och möten med sakägare ligger bakom beslutet. Framför oss väntar ett stort och spännande arbete med att bygga en trygg stadsgata via en skickligt gestaltad och elegant bro över Rönne å. Ängelholm kommer inte bara få en ny gata, staden kommer få en ny siluett, säger Tomas Fjellner (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Mer om Klippanvägens förlängning