Fixa julen – var med och skapa en hållbar jul

Under en hel vecka i december kan du skapa en unik och mer hållbar jul för dig och andra genom bland annat skapande workshops, julklappsbyte och tankeställare på Stadsbiblioteket i Malmö. Alla evenemang under Fixa julen är öppna och gratis för alla!

Millennieskogen prisad

Millennieskogen prisad

Denna information finns också att läsa på sidan Om webbplatsen, som du når via en länk i sidfoten.

Webbkakor (cookies) på malmo.se

På malmo.se använder vi webbkakor (cookies). En webbkaka är en liten textfil med information som lagras på besökarens dator för att förbättra webbplatsen för dig som besökare.

Vi använder webbkakor för att analysera hur webbplatsen används, genom att webbkakorna till exempel håller ordning på hur snabb webbplatsen varit för dig och vilka sidor som besökts.

Läs mer om webbkakor och vilka som används på malmo.se på sidan Om webbkakor (cookies) som du når via en länk i sidfoten.

Personuppgifter på malmo.se

Ett IP-nummer är din unika adress på internet. IP-numret används för att information som skickas över internet ska nå fram till rätt plats. Det enskilda IP-numret är ointressant för oss och vi avidentifierar all information i så stor utsträckning som möjligt. Den information vi har i våra systemloggar sparas endast i syfte att webbplatsen ska fungera bra.

Om du fyller i formulär på malmo.se sparas den information du valt att uppge i våra systemloggar, för att säkerställa att informationen når fram. Information om hur dina uppgifter hanteras får du i samband med att du använder det specifika formuläret.

Informationen rensas från våra systemloggar var sjätte månad.

Mer information om dina rättigheter

Dina rättigheter regleras i dataskyddsförordningen (DSF/GDPR). Du kan läsa mer om förordningen på Datainspektionens webbplats.

Malmös förskolebarn firar Barnkonventionen

Malmös förskolebarn firar Barnkonventionen

Denna information finns också att läsa på sidan Om webbplatsen, som du når via en länk i sidfoten.

Webbkakor (cookies) på malmo.se

På malmo.se använder vi webbkakor (cookies). En webbkaka är en liten textfil med information som lagras på besökarens dator för att förbättra webbplatsen för dig som besökare.

Vi använder webbkakor för att analysera hur webbplatsen används, genom att webbkakorna till exempel håller ordning på hur snabb webbplatsen varit för dig och vilka sidor som besökts.

Läs mer om webbkakor och vilka som används på malmo.se på sidan Om webbkakor (cookies) som du når via en länk i sidfoten.

Personuppgifter på malmo.se

Ett IP-nummer är din unika adress på internet. IP-numret används för att information som skickas över internet ska nå fram till rätt plats. Det enskilda IP-numret är ointressant för oss och vi avidentifierar all information i så stor utsträckning som möjligt. Den information vi har i våra systemloggar sparas endast i syfte att webbplatsen ska fungera bra.

Om du fyller i formulär på malmo.se sparas den information du valt att uppge i våra systemloggar, för att säkerställa att informationen når fram. Information om hur dina uppgifter hanteras får du i samband med att du använder det specifika formuläret.

Informationen rensas från våra systemloggar var sjätte månad.

Mer information om dina rättigheter

Dina rättigheter regleras i dataskyddsförordningen (DSF/GDPR). Du kan läsa mer om förordningen på Datainspektionens webbplats.

Glasbrukskajen

Glasbrukskajen

Denna information finns också att läsa på sidan Om webbplatsen, som du når via en länk i sidfoten.

Webbkakor (cookies) på malmo.se

På malmo.se använder vi webbkakor (cookies). En webbkaka är en liten textfil med information som lagras på besökarens dator för att förbättra webbplatsen för dig som besökare.

Vi använder webbkakor för att analysera hur webbplatsen används, genom att webbkakorna till exempel håller ordning på hur snabb webbplatsen varit för dig och vilka sidor som besökts.

Läs mer om webbkakor och vilka som används på malmo.se på sidan Om webbkakor (cookies) som du når via en länk i sidfoten.

Personuppgifter på malmo.se

Ett IP-nummer är din unika adress på internet. IP-numret används för att information som skickas över internet ska nå fram till rätt plats. Det enskilda IP-numret är ointressant för oss och vi avidentifierar all information i så stor utsträckning som möjligt. Den information vi har i våra systemloggar sparas endast i syfte att webbplatsen ska fungera bra.

Om du fyller i formulär på malmo.se sparas den information du valt att uppge i våra systemloggar, för att säkerställa att informationen når fram. Information om hur dina uppgifter hanteras får du i samband med att du använder det specifika formuläret.

Informationen rensas från våra systemloggar var sjätte månad.

Mer information om dina rättigheter

Dina rättigheter regleras i dataskyddsförordningen (DSF/GDPR). Du kan läsa mer om förordningen på Datainspektionens webbplats.

Malmö ansluter sig till globalt diabetesprogram

Malmö ansluter sig till globalt diabetesprogram

Peking, Johannesburg, Shanghai, Köpenhamn och Rom – och nu Malmö. Hittills har omkring 24 städer över hela världen anslutit sig till Cities Changing Diabetes, en sammanslutning med målet att motverka ökad diabetes.

Initiativtagare är Novo Nordisk, ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag, som tillsammans med Malmö stad och Malmö universitet ska hitta lösningar som kan motverka utbredningen av diabetes i Malmö. I Malmö lever cirka fyra procent av befolkningen med diabetes, och många fler lever med övervikt eller fetma. Att ingå i ett partnerskap tillsammans med andra städer kan bromsa och vända den negativa utvecklingen.

En första kartläggning

Projektet kommer att genomföras i tre steg. Forskare vid Malmö universitet ska tillsammans med Malmö stad leda en första kartläggning av diabetsutvecklingen i alla stadsdelar. Resultaten ska sedan analyseras och på sikt leda fram till konkreta åtgärder som kan förbättra människors hälsa och livskvalitet.

Malmö universitet har en lång tradition av att forska tillsammans med invånare. Som lärosäte bidrar de med kunskap och forskning som kan komma till nytta för att bromsa utvecklingen av diabetes, övervikt och fetma i Malmö.

Fakta

Malmö är den första svenska staden som ansluter sig till det globala samarbetsprojektet Cities Changing Diabetes.

Arbetet ligger i linje med Malmö stads ambition att uppnå FN:s hållbarhetsmål inom hälsa och välbefinnande samt genomförande och globalt partnerskap.

Färre Malmöbor exponeras för höga halter av kvävedioxid

Färre Malmöbor exponeras för höga halter av kvävedioxid

Rapporten Exponeringstrender för luftföroreningar och hälsoeffekter från trafikens utsläpp (pdf, 2.6 MB) visar att antalet som exponeras för högst halter har minskat. Samtidigt är det fler som exponeras för allt lägre halter. Det framgår också att barn inte exponeras mer än andra befolkningsgrupper i Malmö, snarare lägre. 3093 personer, 0,9 procent av befolkningen, exponeras för halter som är högre än miljömålet på 20 μg/m3. 1996 var andelen 79 procent av befolkningen.

– Nivån är väldigt låg, det är en fantastisk utveckling som vi har haft i Malmö. Jämfört med andra svenska storstäder ser det väldigt bra ut, säger Henric Nilsson, chef för enheten för miljöövervakning och analys på miljöförvaltningen.

I dag är halterna av kvävedioxid i innerstaden på samma låga nivå som de var i ytterområdena Oxie och Klagshamn i mitten på 90-talet. Halterna har minskat som mest där de tidigare var som högst, till exempel på Amiralsgatan, Bergsgatan och Södra Förstadsgatan. Förbättringen beror till stor del på ett åtgärdsprogram som togs fram 2007. De högsta halterna av kvävedioxid finns dock fortsatt i innerstaden.

Andra luftföroreningar, så som svaveldioxid, kolmonoxid, bly och olika kolväten, har också minskat. Utvecklingen av halter av partiklar i luften och nivåerna av ozon följer däremot inte samma positiva utveckling.

Malmö stad stöttar polisen och stärker upp i verksamheterna

Malmö stad stöttar polisen och stärker upp i verksamheterna

Denna information finns också att läsa på sidan Om webbplatsen, som du når via en länk i sidfoten.

Webbkakor (cookies) på malmo.se

På malmo.se använder vi webbkakor (cookies). En webbkaka är en liten textfil med information som lagras på besökarens dator för att förbättra webbplatsen för dig som besökare.

Vi använder webbkakor för att analysera hur webbplatsen används, genom att webbkakorna till exempel håller ordning på hur snabb webbplatsen varit för dig och vilka sidor som besökts.

Läs mer om webbkakor och vilka som används på malmo.se på sidan Om webbkakor (cookies) som du når via en länk i sidfoten.

Personuppgifter på malmo.se

Ett IP-nummer är din unika adress på internet. IP-numret används för att information som skickas över internet ska nå fram till rätt plats. Det enskilda IP-numret är ointressant för oss och vi avidentifierar all information i så stor utsträckning som möjligt. Den information vi har i våra systemloggar sparas endast i syfte att webbplatsen ska fungera bra.

Om du fyller i formulär på malmo.se sparas den information du valt att uppge i våra systemloggar, för att säkerställa att informationen når fram. Information om hur dina uppgifter hanteras får du i samband med att du använder det specifika formuläret.

Informationen rensas från våra systemloggar var sjätte månad.

Mer information om dina rättigheter

Dina rättigheter regleras i dataskyddsförordningen (DSF/GDPR). Du kan läsa mer om förordningen på Datainspektionens webbplats.

Nytt möte med kriminella i Sluta skjut

Nytt möte med kriminella i Sluta skjut

”Call-in” kallas det möte inom Sluta skjut då kriminella personer informeras om de konsekvenser som drabbar deras grupp om de skjuter, spränger eller utför andra grova våldsbrott.

Hittills har tre call-ins genomförts och våldet i Malmö har minskat – det sker färre skjutningar än tidigare och enligt rapporter från Brå är antalet anmälda brott nere på den lägsta nivån sedan mätningarna började. Under förra året dog 12 personer till följd av skjutningar, med en dryg månad kvar av 2019 är motsvarande siffra 5 personer. En positiv utveckling, men som den senaste veckans allvarliga händelser kastar en viss skugga över just nu.

– Vi fortsätter på inslagen linje men efter den senaste tidens händelser ska vi intensifiera arbetet mot gängkriminaliteten och det grova våldet ytterligare, säger Stefan Sintéus, polisområdeschef i Malmö.

Punktmarkeras

Budskapet till de kriminella är enkelt: samhället tolererar inte att konflikter löses med våld. Det grova våldet ska upphöra eftersom det skadar hela samhället inklusive dem själva och deras närstående.

De som inte tar till sig av budskapet utan fortsätter begå grovt våld, får tydligt känna av konsekvenser genom att polis och andra myndigheter fokuserar sina resurser på just deras grupp. Kort sagt: gruppen får inte en lugn stund förrän de antingen upphör med det grova våldet eller hamnar bakom lås och bom.

Erbjuds hjälp att hoppa av

Alla individer som är kartlagda inom Sluta skjut-satsningen erbjuds hjälp med att komma ur ett liv i våld och kriminalitet och in i samhället igen. Rebeca Persson arbetar på Malmö stads avhopparverksamhet Konsultationsteamet, och hon berättar att en del av dem antar erbjudandet.

– Cirka 30 individer har sedan första call-in i oktober 2018 valt att få hjälp med någon form av insats. Det är allt från stödsamtal, flytt till annan ort, kontakt med ekonomiskt bistånd, kontakt med sociala insatsgrupper, missbruksbehandling eller ett helt avhopparpaket. Några av klienterna kontaktar socialtjänsten direkt och går inte genom oss på Konsultationsteamet. Det är en lång process att lämna en kriminell livsstil och de här personer är i olika stadier av den, säger Rebeca Persson.

Läs mer om Sluta skjut

Så jobbar Malmö stad med trygghet

Så jobbar Malmö stad med trygghet

Malmö stad arbetar långsiktigt med olika förebyggande insatser för att tillsammans med andra myndigheter skapa en trygg och säker stad för Malmöborna. Malmö stads arbete handlar om att motverka att fler ansluter sig till kriminella nätverk. Det vi satsar på långsiktigt är att jobba förebyggande bland barn och unga, att få så många som möjligt att gå ut grundskolan med godkända betyg och att bryta normbrytande beteende kopplat till droger och brottslighet.

Polisen inleder nationell särskild händelse – Malmö stad stöttar upp

Helgens händelser i Malmö fick rikspolischefen att fatta beslut om att inleda en nationell särskild händelse mot den grova organiserade brottsligheten och en särskild händelse på regional nivå i region Syd.

Malmö stad stöttar polisen i deras arbete. Utifrån behov som polisen ser kommer staden se till att de får de kommunala resurser och kompetenser som behövs för att genomföra eventuella insatser. Malmö stad kommer att stärka upp i våra egna verksamheter och ha med en person i polisens särskilda stab.

Sluta skjut – rätt stöd för den som vill bort från ett våldsamt liv

Projekt Sluta skjut är ett samarbete mellan polisen, kriminalvården, Malmö stad och engagerade medborgare för att förebygga skjutningar och göra det lättare att få rätt stöd för den som vill bort från ett våldsamt liv. Sedan projektet Sluta skjut inleddes antalet skjutningar minskat och polisen noterar en positiv utveckling under 2019.

Strategin bygger på en beprövad amerikansk modell, GVI (gruppvåldsintervention), som visat goda resultat i våldsutsatta städer i USA. Det nya i strategin handlar mer om ett välkoordinerat samarbete, ett bättre nyttjande av existerande resurser och sättet arbetet kommuniceras ut till grupper och deltagare. En del i gruppvåldsintervention är den så kallade ”call-in”-metoden. Den innebär att aktörer i samhället kallar till ett möte med personer som de vet att grupperna lyssnar på och respekterar. De som kallas till en call-in är personer som redan är i kontakt med kriminalvården och gör det som en del i deras villkorliga frigivning eller skyddstillsyn.

Läs mer om projekt Sluta skjut.

Stöd för avhoppare

Vi arbetar också med stöd för avhoppare för att stötta personer som är hotade eller vill lämna kriminaliteten. Utifrån avhopparens behov av stöd och skydd, kallas representanter från berörda myndigheter för att hitta lösningar. Den som lever under hot eller vill bryta med ett kriminellt liv når konsultationsteamet genom Plattform Malmö. Dit vänder sig också personal inom polis, socialtjänst, kriminalvård med flera som möter avhoppare i behov av hjälp.

Polisen och Malmö stad fortsätter samarbetet Drogfri skola

Under vårterminen 2019 har polisen och Malmö stad drivit pilotprojektet Drogfri skola i syfte att se till att Malmös kommunala grund- och gymnasieskolor är trygga och drogfria platser för såväl elever och deras föräldrar som för personal på skolorna. Satsningen sker i brottsförebyggande syfte och innebär att skolor i Malmö söks igenom av narkotikahundar.

Läs mer om samarbetet med Drogfri skola.

Stöd till barn och unga vuxna

Malmö stad har flera insatser för barn och unga, bland annat med fokus på brotts- och drogförebyggande arbete. Det är ofta flera aktörer, som polis, skola, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och socialtjänsten som arbetar tillsammans med insatserna.

Mycket av arbetet går ut på att förhindra och minimera risken för ungas brottslighet, droganvändning och andra riskbeteenden genom förebyggande arbete i miljöer där barn och ungdomar vistas både på kvällar, vardagar och helger.

Ungdomar och unga vuxna i åldern 13 år och uppåt som begår brott kan behöva hjälp med en beteendeförändring och vårdnadshavarna kan i sin tur behöva stöd för att kunna hjälpa sina barn. Då finns Malmö stads sociala insatsgrupper som går ut på att hjälpa unga att förändra sina liv och sluta begå brott.

Läs mer om stöd till unga.

Vi har också en öppenvårdsmottagning som heter Maria Malmö för unga malmöbor som är upp till 25 år och har problem med alkohol eller droger. Där kan personer med missbruksproblematik och deras anhöriga få hjälp med kostnadsfri information, rådgivning och behandling. Maria Malmö är en samverkansmottagning mellan Malmö Stad och Region Skåne.

Vi har också en öppenvårdsmottagning som heter Maria Malmö för unga malmöbor som är upp till 25 år och har problem med alkohol eller droger. Där kan personer med missbruksproblematik och deras anhöriga få hjälp med kostnadsfri information, rådgivning och behandling. Maria Malmö är en samverkansmottagning mellan Malmö Stad och Region Skåne.

Mer information om våra behandlingar

Informationsmöten, ”Örat mot marken”, hålls en gång i veckan med kommunala förvaltningar och andra relevanta aktörer såsom polis. Till dessa möten kan skolan via utbildningschef lyfta eventuella sociala problem som skolan upplever i närområdet och som påverkar skolans verksamhet såsom störande gäng, skadegörelse, anlagda bränder och drogförsäljning.

Att stärka ungdomars framtidstro och skapa en meningsfull fritid är en viktig del av trygghetsarbetet. Malmö stad har tre allaktivitetshus där barn och unga samt vuxna (0–100) deltar i aktiviteter både på raster, efter skoltid och på helger. Allaktivitetshuset är en behovsbaserad verksamhet som anordnar aktiviteter som deltagarna efterfrågar. Här finns bland annat tjej- och killgrupper, olika idrotter, bakning, sagostunder och pyssel.

Mer information om allaktivitetshusen

Trygghetspatruller

Under 2017 gjordes ett framgångsrikt arbete med städ- och trygghetspatruller i prioriterade områden i staden, i enlighet med teorin om ”Broken Windows”. Det innebär att skadegörelse åtgärdas omgående för att inte leda till mer skadegörelse – att hålla rent blir därmed ett sätt att arbeta brottsförebyggande. Trygghetspatrullerna har sedan dess utökats och i nuläget är de 48 personer. Ambitionen är att utöka till 70 personer inom de närmaste månaderna.

Läget i Malmö enligt polisen

Trots de senaste veckornas händelse har utvecklingen under 2019 gått åt rätt håll. Sprängningar ökar i hela landet och ökningen har skett i alla regioner förutom Region Stockholm, som minskat. Men i polisområden Malmö är det en minskande trend med sprängningar i Malmö med 28 sprängningar i år (jämfört med 45 stycken 2018).

Polisen börjar också se en positiv utveckling vad gäller minskning av antalet skjutningar.

Enligt Brå är antalet anmälda brott per capita i Malmö nere på den lägsta nivån sedan mätningarna började, och har minskat för varje år sedan 2009.

Beredskap och stöd vid akuta händelser

Beredskap och stöd vid akuta händelser

Vid akuta händelser i staden

Malmö stad har en hög beredskap, med personal som är beredda att snabbt hantera oönskade händelser och kriser, dygnet runt. Dessutom ingår social jour i det centrala krisstödet för att snabbt kunna vara på plats och göra en bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas.

Stödcentrum, vardagar kl 8-16 Tel: 040-34 92 92

Malmö stads stödcentrum erbjuder stödsamtal till Malmöbor i alla åldrar. Du kan vara anonym. Även anhöriga till brottsutsatta och vittnen är välkomna att ta kontakt. Stödcentrum är ett samarbete mellan Malmö stad och Polismyndigheten i Malmö.

Social jour, kvällstid och helger kl 16-03. Tel: 040-34 56 78

Kontakta oss efter kontorstid på kvällar, nätter och helger. Hit kan du även vända dig för information, rådgivning och stödsamtal.

Polisens arbete

I trygghetsskapande syfte kommer fler poliser att synas på Malmös gator under en tid framöver.

Måndagen den 11 november fattade rikspolischefen beslut om att inleda en nationell särskild händelse mot den grova organiserade brottsligheten och en särskild händelse på regional nivå i region Syd.

Polisen har även inlett särskild händelse på regional nivå i region Syd (där Malmö ingår tillsammans med resten av Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län). För Malmöpolisen innebär detta att de får förstärkning i linjearbetet från andra delar i region Syd och nationellt för att möta behovet av både utredande resurser och ökad tillgänglighet.

Mer information om händelser finns på Polisens hemsida. Vittnen bör vända sig till polis på plats alternativt via telefonnummer 114 14.

Arbete i skolorna efter skjutningen 9/11

Berörda utbildningschefer och rektorer har sedan i söndags arbetat med att stötta personal i arbetet med att bemöta elevers oro och kontakt med vårdnadshavare. Alla grundskolor i Malmö har beredskap för att under veckan möta elevernas frågor.

Socialarbetare för unga på Möllevångstorget 9/11

Fältarbetare som är socialarbetare för ungdomar finns under veckan runt Möllevångstorget för att möta oroliga ungdomar och ha stödsamtal. De har också under måndagen haft öppen verksamhet för de ungdomar som önskat samtala och resonera kring helgens händelser.