Skåne Plus
Det blir Försäkringskassan som kommer att betala ut elstödet från Svenska kraftnät

Det blir Försäkringskassan som kommer att betala ut elstödet från Svenska kraftnät

Svenska kraftnät har efter ett regeringsuppdrag, tagit fram en uträkning för ekonomiskt stöd till elanvändare i elområde 3 och 4. Svenska kraftnät har själva inte kapacitet att administrera utbetalningen av stödet och av den anledningen har regeringen gett Försäkringskassan och Svenska kraftnät i uppdrag att förbereda för att kunna betala ut stödet. Nu pågår en utredning om hur utbetalningarna ska kunna ske snabbast möjligt.

Mer information om och beräkning av elstödet finns på Svenska kraftnäts webbplats. Informationen gällande stödet uppdateras kontinuerligt. Svenska kraftnät och Försäkringskassan har idag ingen annan information att ge än den som är publicerad på webbplatserna.

Läs mer om elstödet här: Stöd till elanvändare

Källa: Försäkringskassan