Skåne Plus
Europeiska mobilitetsveckan 2022 i Vellinge kommun

Europeiska mobilitetsveckan 2022 i Vellinge kommun

Europeiska mobilitetsveckan är en årlig återkommande kampanj för att uppmuntra till hållbara resor och transporter. Den belyser det pågående omställningsarbetet för att vi som kommun ska främja ett bättre resande. Årets slogan är ”variera dina resor” och i Vellinge kommun pågår just nu ett omfattande arbete.

I Vellinge ska det vara enkelt att ladda sin elbil och kommunen arbetar därför efter laddinfrastrukturstrategin som antogs 2018. Antalet elbilar växer stadigt både nationellt och vi kan även se en ökad användning i Vellinge kommun. I dag finns det därför 34 publika laddstolpar på 20 platser runt om i kommunen. Alla kan använda sig av laddstolparna och man betalar antingen med betalkort, laddkort eller via en app. Information om detta hittar du på laddstolparna.

Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för att fler medborgare i kommunen ska resa på ett mer energieffektivt sätt, till exempel genom pendlarparkeringar samt ökad trygghet på väg till och från hållplatsområden. Vellinge kommun är till stor del en pendlarkommun och cirka 32 procent av kommunens invånare är dagliga pendlare.

Mer information om laddstolpar

Nya busshållplatser och SkåneExpressen

Tillsammans med Skånetrafiken och Trafikverket satsar vi på att förbättra hela trafiksituationen mellan Falsterbonäset och Malmö. Det sker just nu stora satsningar för att du ska kunna resa enklare, snabbare och mer hållbart.

Linje 100 är idag en av Skånes mest använda regionbusslinje och kommer snart att ersättas av en SkåneExpress för att tillsammans med övriga linjer möta en ökad efterfrågan på kollektivtrafik. Bussen, som är en ny, modern dubbeldäckare, kommer att höja kapaciteten och erbjuda Vellingeborna fler alternativ in till Malmö.

För att effektivisera och öka komforten kommer den nya SkåneExpressen att bli en stomlinje med genare körväg jämfört med nuvarande linje 100. Bussen kommer att gå utmed väg 100 med slutstation Skanör C. Linje 300 kommer ha kvar sin tidigare linjedragning men får en ny roll som matarbuss för de som idag använder hållplatserna N. Vånggatan, Papegojvägen, Pastoratsvägen, Triangeln, Nyvångsvägen, Stefan Löfvings Väg och Elvabodavägen. Det kommer att finnas platser för byte mellan bussarna, men var preciseras senare när tidtabellerna är satta.

Mer information om SkåneExpressen hittar du här

Bättre framkomlighet för alla trafikanter

Flera stora satsningar kommer att göras på vägarna, både för bussen och för andra som reser mellan Falsterbonäset och Malmö. Det är omfattande arbeten med syfte att trafiken ska gå smidigare. Det är ett paket av åtgärder, från stora åtgärder som att bredda med extra körfält till mindre åtgärder som minskar risken för olyckor.

Förutom de stora vägarna finns satsningar för dig som cyklar och går. Det ska vara enkelt, säkert och tryggt att röra sig till bland annat kollektivtrafiken och skolan. Det planeras flera cykelvägar i kommunen, till exempel en cykelbana utmed Strandbadsvägen som kommer göra det enklare för boende i Falsterbo att ta sig till Hagarondellen.

Program för hållbar utveckling

Fokusområdet Transporter och mobilitet  i Program för hållbar utveckling  har tre mål fram till 2030.

  • Andel medborgare som är nöjda med möjligheterna till kollektivtrafik ska vara hög.
  • Det ska finnas tillgång till förnybara bränslen i alla tätorter på strategiskt värdefulla platser i närhet av service, idrottshallar, kollektivtrafik och besöksmål.
  • Andelen som reser kollektivt (kollektivtrafik och samåkning), går och cyklar, tillsammans motsvarar 35 procent av färdmedelsfördelningen.