Skåne Plus

Viktig information om Malmöforumet

Viktig information om Malmöforumet

Den 13 oktober arrangerar regeringen Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och mot antisemitism, här i Malmö. Stats- och regeringschefer och experter från hela världen kommer att mötas i vår stad för att stärka arbetet mot antisemitism och antiziganism. Vi är stolta över att regeringen har valt Malmö som värdstad för denna viktiga händelse, det kommer att betyda att världens blickar vänds mot Malmö nästa vecka. Men vi som bor och verkar i staden får också räkna med att det kommer bli lite stökigt några dagar.

Säkerheten under veckan

Ett högnivåmöte innebär naturligtvis stora krav på säkerheten. Det kommer att bli avspärrningar på relevanta platser och hög polisnärvaro. Malmö stad samverkar med Polisen, Skånetrafiken, Trafikverket och andra myndigheter för att säkerställa att störningarna blir så få som möjligt, samtidigt som säkerheten hålls på högsta nivå.

Du som bor, jobbar eller driver företag i Malmö kan med fördel börja planera för en lite annorlunda vecka. Arbeta hemifrån om det är möjligt, undgå resor eller planera en alternativ resväg. Leveranser kanske behöver tidigareläggas, fysiska möten planeras om.
Det kommer att råda minskad framkomlighet 9-14 oktober men i synnerhet 12-13 oktober.

Läs mer om forumet på Malmö Stads webbsida på den här länken.
Håll dig uppdaterad om säkerhetsinformation på Polisens webbsida på den här länken.
 
Trafikpåverkan under forumet

I helgen och hela nästa vecka kommer det att bli svårare att ta sig fram i Malmö än vanligt. Avspärrningarna kommer bl.a. att ske kring Malmö Live, Malmömässan samt området kring stadshuset och Amiralsgatan / Föreningsgatan / Betaniaplan, men trafiken påverkas också kring flygplatserna, längs E65 och på Öresundsbron. Bor eller arbetar du i Malmö är det en bra idé att planera alternativa resvägar eller jobba hemifrån om det är möjligt. Information om avspärrningarna uppdateras på Malmö Stads webbsida på den här länken.

Skånetrafiken avråder helt från att resa till eller inom Malmö den 12 och 13 oktober om det går att undgå. De gula regionbussarnas körvägar kommer också att påverkas under kommande vecka, och vissa linjer ställs in helt. Forumet påverkar även linjer i dom flesta av Malmös kranskommuner. Tågtrafiken påverkas i mindre utsträckning men räkna med förseningar och längre restider i hela Skåne. Information om hur enskilda linjer påverkas hittar du på Skånetrafikens webbsida på den här länken.