Skåne Plus
Snabbare provsvar med automatiserad transport och analys på skånska sjukhus

Snabbare provsvar med automatiserad transport och analys på skånska sjukhus

Tidigare tog det en halvtimme men nu tar det bara 20 sekunder för prover från akutmottagningen i Lund att nå laboratoriet. Detta efter att en ny helautomatisk process kommit på plats. Nu minimeras pappersarbete och mellanhänder, vilket gör att provsvar kan levereras snabbare.

– Tidigare tog det mer än 30 minuter innan provet ens registrerats på laboratoriet. Innan de helautomatiska lösningarna transporterades blodproverna från patienter långa sträckor och med flera mellanhänder innan analys, säger Merzika Martinova, enhetschef på Laboratoriemedicin Bas i Lund.

Snabbare analys ger snabbare svar

Varje år analyseras ungefär fem miljoner prover på Laboratoriemedicin Bas i Lund. Det innebär att det dygnet runt, varje dag analyseras tusentals prover från sjukhus, akutmottagning och vårdcentraler. Med den nya lösningen går det nu snabbare att få ut de analyserade provsvaren tillbaka till mottagningarna.

– När personalen på akutmottagningen tagit provet på en patient, läggs en digital beställning och provröret skickas till laboratoriet, säger Merzika Martinova.

Prover färdas ett i taget med hjälp av tryckluft till laboratoriet utan att någon hand rör vid provet efter provtagning.

– När provet landar på laboratoriet tar det helautomatiska systemet hand om alla stegen, från analys till förvaring i kyl, säger Merzika Martinova.

Bättre arbetsmiljö och bättre service

Det är många moment när prover ska hanteras. De ska sorteras, centrifugeras, korkas av, analyseras, förseglas och placeras därefter i kylskåp för senare kassering. Flertalet av dessa moment gjordes tidigare manuellt. Nu sker allt detta automatiskt.

– Det här ger oss en bättre arbetsmiljö med bättre flöden och sparar otroligt mycket tid genom att minska pappersarbetet. Men den stora vinsten är att vi kan ge snabbare svar på prover från våra mottagningar, säger Merzika Martinova.

Liknande analysplattformar har tidigare installerats även på Laboratoriemedicin Bas i Helsingborg och Kristianstad. Under 2023 kommer en även att installeras i Malmö.