Akut stängning av vårdcentral i Helsingborg redan efter 10 dagar – Allvarliga brister

Av:

Region Skåne har beslutat att med omedelbar verkan häva avtalet med Tågaborgs Vårdcentral i Helsingborg. Detta eftersom vårdcentralen inte följt det avtal som man haft med Region Skåne. Patienter som är listade hos vårdcentralen hänvisas under fredagskvällen och helgen till Kvälls- och helgmottagningen vid Helsingborgs sjukhus.

Tågaborgs Vårdcentral i Helsingborg har varit i drift i drygt 10 dagar. Under fredagen gjorde Region Skåne ett oanmält tillsynsbesök på den privat drivna vårdcentralen. Vid inspektionen konstaterades omfattande brister i verksamheten både vad gäller den medicinska kompentensen och hanteringen av läkemedel.

Eftersom vårdcentralen har kvälls- och helgöppet, men saknade både medicinsk rådgivare och specialist i allmänmedicin, togs redan under fredags eftermiddagen beslut om att häva avtalet.

– Baserat på vad som framkommit under besöket har jag i eftermiddag tagit ett delegationsbeslut som innebär att Region Skånes avtal med den här vårdcentralen hävs. Vi anser att de här bristerna är så allvarliga att vi är tvungna att agera omedelbart, säger Lisa Flinth (L), ordförande för Region Skånes primärvårdsnämnd.

Beslutet innebär att verksamheten inte har tillstånd för att driva verksamhet från och med fredag kväll den 10 november. De invånare som har listat sig hos vårdcentralen och har bokade besök där under helgen hänvisas istället till Kvälls-och helgmottagningen vid Helsingborgs sjukhus.

– Detta gör vi med hänsyn till patientsäkerheten och patienterna. Vi ber om ursäkt för de eventuella olägenheter det kan innebära för de som listat sig på vårdcentralen, men det är med hänsyn till patienternas säkerhet som vi gör detta, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör på Region Skåne.

Vid besöket konstaterades även ytterligare stora brister i följsamhet till avtalet, bland annat vad gäller hantering av läkemedel och förvaring av narkotikaklassade preparat och tillgång till förbrukningsmaterial som krävs för att kunna erbjuda vård.