,

Förberedelserna för ringvägen till hamnen i Trelleborg fortsätter – nu rivs fler hus

Av:

I mars i år revs fastigheten Mellanköpinge 11:38 för att ge plats åt den nya ringvägen. Nu har startbesked getts för att riva fler av fastigheterna som ligger längs sträckningen så att arbetet med den nya ringvägen kan fortsätta.

– Genom att nu kunna riva fler fastigheter så tar projektet med en ny östlig ringväg ett stort kliv framåt, säger Christopher Kolbjörnsen, delprojektledare för ringvägen vid Trelleborgs kommun.

På torsdag påbörjas rivningen av fastigheterna Toften 2-5, följt av Toften 1 och 10.

Totalt handlar det om 25 fastigheter som måste rivas för att den östra ringvägen och en evakueringsväg från den nya hamnen ska kunna förverkligas. Ett startbesked för att riva sex av dessa, Toften 1-5 samt 10, utfärdades nyligen av samhällsbyggnadsnämnden. Tekniska serviceförvaltningen har därmed fått klartecken att sätta igång processen för rivning, vilket kommer att påbörjas på torsdag den 15 september för Toften 2-5, samt den 30 september för Toften 1 och 10. Arbetet beräknas ta cirka fem veckor från rivningsstart.

Flera av fastigheterna har stått tomma länge, vissa ända sedan 2018 då kommunfullmäktige beslutade att ge ägare till berörda bostadsfastigheter ett erbjudande om att på frivillig väg sälja sina bostadsfastigheter.

Innan rivningen påbörjas kommer fastigheterna att miljösaneras. Arbetet med sanering och rivning utförs av VA Gruppen på uppdrag av Trelleborgs kommun.

Enligt kommunfullmäktiges beslut ska en ny östlig ringväg vara klar den 1 januari 2026.