Skåne Plus
Fortsatt högsta kreditvärdighet AAA för kommunen

Fortsatt högsta kreditvärdighet AAA för kommunen

Vellinge kommun får fortsatt högsta kreditvärdighet av Standard & Poor’s.

Standard & Poor’s, ett av världens ledande kreditinstitut, ger Vellinge kommun fortsatt högsta möjliga kreditvärdighet: AAA. Resultatet publicerades den 17 februari.

Högsta kreditvärdighet, AAA, är en bekräftelse på det långsiktiga arbetet med en ekonomi i balans.

Institutet fastslår liksom förra året att Vellinge kommun har en stark lokal ekonomi som är väl förankrad i en expansiv tillväxtregion. De lyfter också fram att kommunen har låg skatt, god återbetalningsförmåga, ansvarsfullt ekonomiskt styre, höga medelinkomster och låg arbetslöshet.

Vellinge kommun har haft den högsta kreditvärdigheten, AAA, sedan i september 2013. Utvärderingen görs två gånger per år.

– Det är bekräftelse på vår goda ekonomi och det gör mig stolt, säger Åke Grönwall, ekonomidirektör i Vellinge kommun.