I år är det ett bra svampår, men det medför också risker som kan ge allvarliga konsekvenser

I år är det ett bra svampår, men det medför också risker som kan ge allvarliga konsekvenser

En toxisk reaktion från giftig svamp kan ge allvarliga och varaktiga konsekvenser. I värsta fall kan den som ätit svampen få svåra skador på lever och njurar. Men vad händer i kroppen om du äter fel svamp? Det finns tre olika typer av svampförgiftning att hålla reda på.   

Att använda naturen som skafferi kan vara nyttigt för både plånbok och hälsa. Men det gäller att vara varsam med vad du lägger i korgen. Att sommarens väder bidragit till ett rikt svampår har märkts i ett ökat antal samtal till giftinformationscentralen. Även om det finns giftsvampar med potentiellt dödlig utgång i skånska skogar, så är livshotande förgiftningstillstånd och dödsfall ovanliga. Men även en toxisk reaktion från giftig svamp kan ge allvarliga och varaktiga konsekvenser.

– Förgiftningar handlar alltid om dos. Beroende på vilken mängd man fått i sig kan symptomen och skadorna variera, säger Nadja Faris, specialistläkare i akutsjukvård på akutmottagningen i Malmö.  

Vård beroende på typ av förgiftning

När en person kommer till akuten med en misstänkt svampförgiftning, mäts patientens tillstånd med hjälp av puls, blodtryck och medvetandegrad. Ett blodprov avslöjar om patienten drabbats av lever- eller njursvikt. Hur vårdförloppet sedan ser ut beror på vilken typ av förgiftning det handlar om.  

– De svårast sjuka tar vi hand om på ett akutrum, där stabiliserar vi patientens symtom och ringer till Giftinformationscentralen. Det kan handla om att återställa vätskebalansen eller kompensera lever- eller njursvikt med läkemedel, förklarar Nadja Faris.   

I de allvarliga fallen flyttas patienten sedan över till en intensivvårdsavdelning där tillståndet övervakas.     

Tre typer av svampgift

Det finns tre olika typer av svampförgiftning, som grupperas efter vilket typ av gift det rör sig om. Den allvarligaste formen är förgiftning från svampar som innehåller cytotoxiner, eftersom de kan ge vävnadsskador. Några av dessa är skadliga för njurarna, medan andra påverkar leverns funktion. 

– Det kan ta flera dagar efter att man fått i sig giftet tills det att man får symtom. Har man till exempel ätit toppig giftspindling, uppstår en inflammatorisk process i njurarna som kan ta kronisk skada, säger Nadja Faris.   

Njurarnas funktion kan ersättas med hjälp av dialys och på så vis går det att vinna tid. Men när det gäller svåra leverskador kan tillståndet bli mer svårbehandlat.  

 – Vit flugsvamp skadar levern. Om levern inte längre kan rena blodet kan det påverka även andra organ. Det värsta scenariot är att man behöver göra en akut levertransplantation, fortsätter hon.   

Svampar som istället påverkar nervsystemet innehåller neurotoxiner. Dessa svampar är toxiska för hjärnan och kan ge hallucinationer. Förutom förvrängd verklighetsuppfattning kan intag av svampar med den här typen av gift också leda till andningssvikt, låg puls och vid tillräckligt intag epileptiska kramper.     

En känslig råvara

Den tredje formen av gift är mag- och tarmirriterande toxiner. Denna typ av gift kan man råka ut för om man exempelvis misstagit en giftchampinjon för en ätlig champinjon. Dessa tillhör en stor grupp svampar som inte ger långvariga kroniska symptom, men som retar mag- och tarmkanalen. Men även ätlig svamp kan ge illamående och kräkningar om den inte hanteras rätt.

– Det är också värt att säga att svamp är hårdsmält, och precis som kött, en känslig råvara. Svamp man äter ska vara fin och fräsch, inte ligga ute i flera dagar, säger Nadja Faris.  

Fakta
  • Toxiner är giftiga kemiska ämnen som bildas genom naturliga processer inom levande celler eller organismer – växter, mikroorganismer och djur.
  • Cytotoxiner finns naturligt i exempelvis vit flugsvamp, stenmurkla och toppig giftspindling. Vanligaste symptomen är magkramp, kräkningar och diarréer som uppstår inom 8-24 timmar efter att man ätit svampen.  
  • Neurotoxiner finns exempelvis i röd flugsvamp, trattskivlingar och trådskivlingar. Symptomen kan vara förvirring, hjärtklappning, illamående och hallucinationer. Här visar sig symtom snabbare, oftast inom 30 minuter till två timmar efter förtäring.
  • Mag- och tarmirriterande toxiner finns i en stor grupp svampar. Giftchampinjon, pärlchampinjon och djävulssopp är exempel på svampar som irriterar tarmslemhinnan.