Skåne Plus
Just nu kan du se hur framtidens mobilitetshubbar kan se ut

Just nu kan du se hur framtidens mobilitetshubbar kan se ut

Just nu pågår en utställning som ska visa hur framtidens mobilitetshubbar kan komma att se ut. Till och med den 1 oktober kan Malmöbor och besökare som passerar S:t Johannesplan vid Triangeln ta del av utställningen och komma med förslag om hur en mobilitetshubb kan se ut och vilka funktioner den ska ha.

Syftet med mobilitetshubbarna är att skapa förutsättningar för ett hållbart resande i dag och i framtiden. Hubbarna ska bli knutpunkter med plats för bilpool, elsparkcyklar och hyrcyklar, och underlätta för det kombinerade resandet för såväl Malmöbor som personer som är på besök i staden.

På sikt finns många vinster med att göra delade tjänster mer tillgängliga:

  • Minskade koldioxidutsläpp från vägtransporter
  • Ökade valmöjligheter och bättre fördelad tillgänglighet för alla till olika transportmedel
  • Minskad yta för uppställning av fordon per person
  • Ökad andel gång-, cykel- och kollektivtrafik i linje med stadens mål i Trafik- och mobilitetsplanen
  • Minskat beroendet av privatägd bil

Tanken är att det ska finnas 100 mobilitetshubbar runt om i Malmö.

– Framtidens Malmö behöver planeras på ett sätt som erbjuder Malmöbor och besökare möjlighet att resa hållbart. Utställningen är ett första steg i att rulla ut mobilitetshubbar där olika transportslag kombinerat med delningsekonomi möjliggör för människor att ta sig fram i staden, samtidigt som vi använder stadens yta på ett smart sätt, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för teknik och service och tekniska nämndens ordförande.

– Resan genom Malmö behöver ske på ett flexibelt och hållbart sätt. Mobilitetshubbar är ett koncept som tagits fram just för att underlätta för framtidens hållbara resande i staden. Nu kan Malmöbor ta del av hur detta kan komma att se ut på utställningen och framföra viktiga förslag som gör att resandet kan anpassas utefter invånarnas behov, säger Håkan Linné (L), vice ordförande i tekniska nämnden.

– Det måste bli enklare att resa hållbart i vardagen för att Malmö ska kunna minska klimatutsläppen och få luft som är ren att andas. Mobilitetshubbar är ett sätt att göra fossilfria fordon tillgängliga för många fler Malmöbor. Därför har hubbarna varit prioriterade för Miljöpartiet i våra budgetförhandlingar med styret. Vi vill se mobilitetshubbar över hela staden för att minska behovet av dyra, privatägda bilar och kunna bygga en levande och hållbar stad, säger Stefana Hoti, (MP), partiföreträdare.