Skåne Plus
Klart för ny förskola på Limhamn

Klart för ny förskola på Limhamn

Snart byggs en ny förskola i Limhamns sjöstad. Det står klart efter beslut av stadsbyggnadsnämnden under tisdagens sammanträde.

Förskolan, med plats för 105 barn, kommer utgöras av en byggnad i tre våningar med tillhörande förråd, miljöhus, bullerskydd samt fasadskylt och solceller på fastighetens tak. Förskolans utemiljöer kommer också att ha goda kvaliteter med en friyta på 30 kvadratmeter per barn. Detta samtidigt som bil- och cykelparkering löses både på den egna fastigheten samt i närbeläget parkeringshus genom parkeringsavtal.

 – Malmö ska vara en stad där alla får plats, alldeles oavsett vilken fas i livet man befinner sig i. Limhamn är ett område där många barnfamiljer väljer att bosätta sig. Därför är det mycket glädjande att vi nu skapar förutsättningar för en ny förskola att öppna i området, säger Sofia Hedén (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

 – Alla barn ska ha de bästa förutsättningarna för att lyckas i livet. Nybyggnationen av förskolan i Limhamn gör inte bara plats för 105 barn utan möjliggör även en friyta på 30 kvadratmeter per barn. Hög kvalitet på såväl inne som utemiljöer har prioriterats för att på så sätt kunna möta barnens varierade behov, säger Lars Hellström (L), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.