Lilla Hammars återvinningscentral blir kvar

Sysav och Vellinge kommun har under onsdagen haft ett konstruktivt möte för att tillsammans hitta åtgärder för att kunna hålla Lilla Hammars återvinningscentral öppen. Ljuddämpning av containers kan bli ett alternativ, eller att avfallsflöden styrs om från helger till vardagar

Sedan nyheten gick ut i fredags (den 22 mars) om att Lilla Hammars återvinningscentral endast kommer ta emot trädgårdsavfall från den 15 april så har både kommunen och Sysav märkt av Vellingebornas starka reaktioner och önskan om att få behålla återvinningscentralen.

Detta har lett till att Sysavs vd, Peter Engström, Martin von Gertten, tekniska nämndens ordförande och Vellinge kommuns kommunstyrelseordförande, Carina Wutzler, idag träffades för att diskutera möjliga lösningar.

– Vi var eniga i att vi måste uppnå bullervillkoren, men att vi gemensamt försöker göra allt vi kan för att finna åtgärder och lösningar som gör att återvinningscentralen kan finnas kvar med så god service som möjligt. Glädjande är också att Lions då kommer att kunna stanna kvar, säger Peter Engström.

Även kommunen är nöjd med utgången av dagens möte, även om inte allt är löst ännu.

– Vi har haft konstruktiva diskussioner idag och vi tittar nu efter lösningar för att tillhandahålla en bra service till våra invånare, vi vill att anläggningen ska kunna hålla öppet, och nu får vi tillsammans titta vidare på hur vi kan anpassa verksamheten, säger Carina Wutzler.

Sysav kommer nu, först och främst, att göra en ny skrivelse till Länsstyrelsen med förslag på olika alternativ som kommer att testas för att hålla bullernivåerna nere.

Åtgärder som diskuterades på mötet var bland andra ljuddämpande åtgärder när containrarna lastas och lossas, att inte packa eller flytta containrar under helgerna och att hänvisa småföretagare direkt till Bunkeflo och Trelleborgs återvinningscentraler för att minska belastningen. Långsiktigt så ser kommunen på andra möjliga placeringar, tillfälliga eller permanenta.