Nu kan ungdomar själva boka digitala samtal med Bup

Nu kan ungdomar själva boka digitala samtal med Bup

Barn- och ungdomspsykiatrin satsar på ökad tillgänglighet genom digitala tjänster. Nu lanseras en ny tjänst där ungdomar mellan 13 och 18 år kan boka ett digitalt samtal med Bup på egen hand.

Från och med september finns möjlighet att boka video- eller telefonsamtal för den som mår dåligt, känner sig orolig eller funderar över sin psykiska hälsa. Tjänsten hittas på webbplatsen Bup Skåne online och för att boka tid loggar man in via 1177.se.

– Vi ser att allt fler barn och unga beskriver att de har psykisk ohälsa. Genom den här satsningen hoppas vi att fler ska få råd och stöd och kunna vända en negativ utveckling innan det utvecklas till psykisk sjukdom, säger Marie Werner, chef för mottagningen för digital behandling.

Webbplats för psykisk hälsa

Möjligheten att själv boka video- eller telefonsamtal är en av de digitala satsningar som gjorts inom Bup för att hjälpa unga som behöver råd och stöd. Sedan ett år tillbaka finns även Bup Skåne online, en webbplats där unga och viktiga vuxna runt omkring dem hittar fakta, självhjälp och tips på vad de kan göra för att ta hand om sig själva och sin psykiska hälsa. Där finns också möjlighet att chatta anonymt med Bup.

Digital mottagning

För att kunna möta efterfrågan på digitala kontakter och behandlingar startade Bup under våren en mottagning för digital behandling. På mottagningen jobbar både medarbetare med erfarenhet av barnpsykiatri och digital vård. Förutom videosamtal ges här även digital behandling genom internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT) och digitala grupper för föräldrar och ungdomar.

–Vår nya digitala enhet är ett led i vår satsning på en tillgängligare vård, oavsett var i Skåne du bor. Digitala insatser passar inte för alla patienter eller tillstånd, men vi ser den som ett viktigt komplement till våra fysiska Bup- och Första linjen- mottagningar, säger Marie Werner.

Här kan du boka: Boka videosamtal med Bup eller ungdomsmottagningen – Psykiatri Skåne (skane.se)