Regiondirektör Alf Jönsson tar time-out efter att ha blivit kontaktad av utredare på polisen

Regiondirektör Alf Jönsson tar time-out efter att ha blivit kontaktad av utredare på polisen

Alf Jönsson tar en tillfällig time-out från sin tjänst som regiondirektör för Region Skåne. Detta efter att en överenskommelse har träffats idag.

– I bästa samstämmighet har vi kommit fram till att jag tar en tillfällig time-out från min tjänst. Jag har blivit kontaktad av en utredare på polisen som signalerat att de vill träffa mig. Även om jag inte blivit delgiven misstanke om något brott vill jag inte riskera att detta på något sätt förflyttar fokus från det viktiga arbetet som bedrivs i Region Skåne, inte minst när det gäller att förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvården, och därför kliver jag tillbaka, säger Alf Jönsson.

Alf Jönsson har inte fått någon mer information om vad polisutredningen innebär och har inte heller blivit delgiven misstanke om något brott.

Överenskommelsen har träffats mellan Alf Jönsson och regionstyrelsens presidium som består av Carl Johan Sonesson (M), Annette Linander (C) och Henrik Fritzon (S).

– Vi har kommit fram till att det bästa är att Alf Jönsson tar en time-out från sin tjänst som regiondirektör för Region Skåne, med tanke på att han är aktuell i en polisutredning. Vi vill betona att vi inte har någon information om vad polisutredningen gäller, säger Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande. 

Lars-Åke Rudin, ekonomidirektör, går in som tillförordnad regiondirektör med omedelbar verkan.