Skåne Plus
Skånes dansteater får nya grannar i Västra hamnenIllustration: Fojab

Skånes dansteater får nya grannar i Västra hamnen

Marken intill Skånes dansteater i Västra hamnen ska bebyggas med bostäder, kontor och verksamhetslokaler fördelat på fyra kvarter. I blickfånget hamnar ett hus på 15 våningar, men det planeras även för en stor park som blir områdets gröna lunga och kajytor för rekreation och avkoppling.

Området är beläget mellan Östra Varvsgatan och Dockgatan och är i dag platsen för en före detta maskin- och monteringshall. När kvarteren bebyggs kommer hallen att bevaras för att göras om till förskola. Den centralt placerade stora parken ska prägla området och knyts till förskolans grönområde, men blir också en mötesplats för boende och besökare. Parken är en del av en grön vision för Dockan och blir en viktig grön lunga i området och i den västra delen av Västra hamnen.

I områdets nordöstra del uppförs en 15 våningar hög byggnad som blir ett landmärke där land möter hav. Kvarterens övriga bebyggelse blir fyra till sex våningar hög. Längs havet planeras det för kajytor som ska uppmuntra till rekreation och avkoppling.

På dagens sammanträde beslutade stadsbyggnadsnämnden att skicka ut detaljplanen för området till de som berörs.

– Utbyggnaden av Västra hamnen pågår fortfarande och nu tillförs ytterligare en pusselbit. I arbetet med att omvandla gamla kvarter till nya bostadsområden är det viktigt att vi tar vara på det som redan finns och har stor betydelse för många, som närheten till havet, men också tillför en ny park som alla kan ta del av, säger Sofia Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– I den fortgående utvecklingen av Västra hamnen fortsätter vi att satsa på nya bostäder, arbetsplatser och omfattande grönytor. Den centralt belägna parken beräknas vara 5000 moch kommer att fylla en viktig funktion som mötesplats för hela stadsdelen. Det nya landmärket på 15 våningar är ytterligare en spännande faktor som kommer att göra området än mer attraktivt för såväl boende som besökare, säger Lars Hellström (L), stadsbyggnadsnämndens vice ordförande.