Skåne Plus

Tillgängliga hjärtstartare ger ökad säkerhet dygnet runt

Tillgängliga hjärtstartare ger ökad säkerhet dygnet runt
Modern teknik och online-uppkopplade förvaringsskåp gör det möjligt att i miljöer där man annars riskerat stöld eller sabotage.

Som första kommun i Sverige har Trelleborgs kommun valt att placera ut ett tjugotal hjärtstartare som ska vara tillgängliga för alla, dygnet runt. En snabb räddningsinsats vid hjärtstopp är livsavgörande och tillgängliga hjärtstartare kommer att innebära ökad trygghet för både invånare och besökare.

Sedan tidigare finns ett trettiotal hjärtstartare utplacerade i kommunens offentliga lokaler. Nu har kommunledningsgruppen beslutat att så många hjärtstartare som möjligt ska placeras utomhus för att vara tillgängliga för alla. Modern teknik och online-uppkopplade förvaringsskåp gör det möjligt att i miljöer där man annars riskerat stöld eller sabotage.

Tekniken i skåpen gör det lätt för kommunen att hålla koll på att hjärtstartaren finns på plats och fungerar. Om hjärtstartaren skulle sluta fungera, försvinna ur skåpet eller behöva nya batterier skickas ett automatiskt meddelande till de ansvariga. Även trygghetsvärdarna kommer att få meddelande så att de enkelt kan göra en utryckning.

– På kommunens idrottsanläggningar har hjärtstartarna använts vid ett fåtal hjärtstopp och därmed räddat liv, säger Jörgen Flink, förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen.

Årligen inträffar cirka 10 000 plötsliga hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. Bland de som drabbas är det endast 600-700 personer som överlever. Den viktigaste behandlingen är att starta hjärt- och lungräddning så tidigt som möjligt och använda en hjärtstartare skyndsamt, helst inom 180 sekunder från att hjärtstoppet inträffat.

Räddningstjänsten i Trelleborg erbjuder regelbundet anställda i kommunen utbildning i hjärt- och lungräddning.

Samtliga av kommunens hjärtstartare kommer att registreras och synas i hjärtstartarregistret: https://www.hjartstartarregistret.se.