, , ,

Mer än 30 år av egen majoritet i Vellinge kommun är över

Av:

Även om valresultatet i Vellinge kommun är preliminärt står det redan nu klart att Moderaterna inte längre kommer att ha egen majoritet. Under 30 år har Moderaterna haft egen majoritet och på så sätt kunnat driva en helt egen politisk linje i Vellinge kommun. Oppositionen har haft svårt att få gehör för sina idéer och förslag eftersom Moderaterna har kunnat rösta ner dem och istället driva igenom sin egna politik. 

Årets val har tydligt visat att Vellinge kommun fortfarande är en urstark Moderat kommun, men nedgången är också mycket kraftig. Preliminärt har Moderaterna tappat 4 mandat i kommunalfullmäktige. De som gått starkt och därmed får fler mandat är Liberalerna och Kristdemokraterna. Centern tappar ett mandat och Sverige demokraterna visar en tydlig trend och ökar även i Vellinge kommun och får ett extra mandat.

 
Preliminär mandatfördelning i Vellinge kommunfullmäktige:
Förk Parti Mandat 2018 Mandat 2022
M Moderaterna 26 22
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4 4
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 7 9
C Centerpartiet 4 3
MP Miljöpartiet de gröna 2 2
KD Kristdemokraterna 1 3
SD Sverigedemokraterna 7 8
Unik natur

Bakgrunden till att enpartistyret är över hör säkert samman med att ett flertal enskilda projekt som har debatterats livligt i kommunen. Dels har byggandet av allt högre hus i Höllviken kritiserats hårt. Många menar att karaktären har förändrats i Höllviken. Åkermark och naturområden får ge plats till expansivt byggande. Det kritiseras hårt eftersom skånsk åkermark är viktig för odling och livsmedelsproduktionen i Sverige. Naturen är mycket unik på Falsterbonäset och när man bygger i dessa områden väntar inte kritiken på sig.

Trafiken

Trafiksituationen är en annan het potatis. Jobbpendlarna är många och med fler bostäder blir givetvis trafiken tätare under morgonen och kvällen. Sommarperioden är också trafiktät med alla besökande badgäster. En svår nöt att knäcka när Vellinge kommun har några av landets bästa och älskade badstränder. Med en unik natur blir det oundvikligen många besökare på Falsterbonäset.

Hotellet

Planerade bygget av ett stort hotell vid Falsterbo strandbad är nog det mest kritiserade eftersom Naturrum fick läggas ner för att ge plats till hotellet.

Vallarna

Byggandet av vallarna runt Falsterbonäset är också mycket omdiskuterat. Motståndarna menar att det är överdrivet med att ta till så höga vallar, medans förespråkarna ser att de måste rädda stora värden av fastigheter som annars riskerar att översvämmas. 

Spännande mandatperiod väntar

Om det varit livliga diskussioner i Vellinge kommunfullmäktige tidigare så lär det väl blir ännu livligare nu med en bruten majoritet. Beslut som tidigare inte var möjliga kan nu plötsligt få en ny chans. Det blir intressant att följa utvecklingen i Vellinge kommun under kommande mandatperiod.