Avstängning av Vellinge Ängar busshållplats från den 26 augusti till den 12 september

Avstängning av Vellinge Ängar busshållplats från den 26 augusti till den 12 september

Från den 26 augusti till den 12 september arbetar Trafikverket med att byta bullerskärmar. I samband med detta stannar inte linje 100, 146, 103 och 300 på hållplats Vellinge ängar läge B. Samtidigt pågår ett parallellt arbete som påverkar hållplatserna Vellinge ängar läge C+D och Västerbrogatan läge B. Arbetet påverkar inte bussarna till och från Vellinge ängar läge A.

Skånetrafiken kommer inte stanna linje 103 och 300 i Vellinge alls under tiden, det är avstängt, men övriga linjer kör inom Vellinge.

Skånetrafiken kommer att hänvisa till tillfälliga lägen på Västerbrogatan

Under byggtiden kan bullrande och vibrerande arbeten förekomma. Dessutom kommer framkomligheten att försämras, och vi kommer att sänka hastigheten i anslutning till pågående arbeten.

Hållplatsläget för norrgående trafik vid Vellinge Ängar kommer att vara stängt 26 augusti – 11 september.

Mer information finns på Skånetrafikens hemsida:

Reser du till eller från hållplats Vellinge ängar eller Västerbrogatan? – Skånetrafiken

Läs mer om Vellinge kommun här