Skåne Plus
Elfstrands krukmakeri i Sjöbo blir byggnadsminne

Elfstrands krukmakeri i Sjöbo blir byggnadsminne

Unika Elfstrands krukmakeri i Sjöbo blir byggnadsminne. Det är första krukmakerimiljön i Skåne som blir byggnadsminne.

Runt sekelskiftet 1900 var Sjöbo en av Skånes viktigaste krukmakarorter, och Elfstrands krukmakeri är en unik miljö som bevarats från den tiden. Krukmakeriet byggdes på 1880-talet och var ursprungligen en stor arbetsplats, men blev med åren ett familjeföretag med Albert Elfstrand som ägare. När Albert dog 1987 tog Sjöbo kommun över krukmakeriet och har bevarat det som ett arbetslivsmuseum. Krukmakeriet och dess unika miljö med sina bevarade vedugnar, drejskivor, redskap och keramik, är tillgängligt för allmänheten.

Bevaras för framtiden

Länsstyrelsens byggnadsminnesförklaring innebär att byggnaderna inte får rivas eller byggas om, utvändigt eller invändigt. Elfstrands krukmakeri är Skånes 183:e byggnadsminne.

Relaterade länkar

Läs mer om Elfstrands krukmakeri Sjöbo kommun

Karta till Elfstrands krukmakeri