Halvtimmestrafiken mellan Helsingborg och Förslöv tillbaka den 5 februari

Av:

Det står nu klart att det blir halvtimmestrafik med Pågatågen mellan Helsingborg och Förslöv. Det betyder att Maria, Ödåkra, Kattarp, Barkåkra och Förslöv får halvtimmestrafik i rusningstid. Ändringen sker från den 5 februari eftersom det måste ges tid för att planera för personal och tåg på sträckan.

– När nu budgetförslaget från treklövern med stöd av SD är klart kan jag med glädje meddela att vi kommer att kunna köra halvtimmestrafik i rusningstid precis som tidigare, innan nedstängning och ombyggnad av sträckan, säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Skåne.

    Trafikförändringarna som tidigare har kommunicerats, hade att göra med ovisshet i budgetläget, men i det budgetförslag som nu läggs fram till Regionfullmäktige i Region Skåne finns det utrymme för att göra omprioriteringar i internbudgeten för att utöka trafiken.

    – Vi är såklart glada för detta budgetförslag från Region Skåne. I februari kan resenärer i Nordvästskåne resa ännu smidigare med tåg efter att dubbelspåret mellan Helsingborg och Ängelholm är färdigt. Det ger en större flexibilitet och större möjligheter för alla som bor längs med sträckan att resa och förbättrar pendlingsmöjligheterna i hela Nordvästskåne, säger Hans Engleson, Affärsområdeschef tåg hos Skånetrafiken.